European Media Partner
Pendlingen över Öresund ökar SAMHÄLLE

Pendlingen över Öresund ökar 


Öresundsregionen har gått stadigt uppåt vad gäller pendling över sundet, men än är det långt kvar tills regionen når sin fulla potential. Arbetsförmedlingen har idéer för hur man skulle kunna optimera arbetsmarknaden.

Ökad pendling skulle minska konkurrensen om jobben i Malmö och ge en arbetsmarknad i bättre balans på båda sidor sundet, sammanfattar Josef

Arbetsmarknaden i Öresundsregionen utvecklas ständigt. Innan Öresundsbron fanns var antalet personer som pendlade till den danska sidan inte mer än 1000. Bron länkade samman Sverige och Danmark och därefter kom även politiska incitament som förenklade integrationen mellan arbetsmarknaderna i de båda länderna. Detta skapade en helt ny arbetsmarknad, främst för skåningarna. Den danska bostadsbubblan som drev upp levnadskostnaderna i grannlandet gjorde också att många danskar valde att bosätta sig i Sverige och behålla jobbet i Danmark.

Det bor nästan fyra miljoner i öresundsregionen. Som helhet har Öresundsregionen låg arbetslöshet sett ur ett Europaperspektiv. Tittar man närmare på respektive sida av sundet har Malmö 14 procents arbetslöshet och Köpenhamn är nere på strax över 4 procent.*
– Det är den lägsta arbetslösheten på 10 år i Danmark just nu och högkonjunktur, vilket gör att potentialen är väldigt gynnsam för pendlingen, säger Josef Lannemyr, analytiker på Arbetsförmedlingen som skriver prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden med fokus på Skåne.


Arbetsförmedlingen ser stor potential i att få fler arbetslösa att söka jobb i Köpenhamn, vilket skulle vara fördelaktigt för såväl den svenska som den danska arbetsmarknaden. För att få fler att pendla finns en del gränshinder kvar att undanröja och förbättringar att realisera, anser man.
– Infrastruktur är något som ligger långt utanför det Arbetsförmedlingen sysslar med, men en av de saker som i högst grad påverkar om man tar jobb på annan ort. Restid på över en timme är något som påverkar negativt, under en timme är det många som kan tänka sig att pendla. Förslaget om en Öresundsmetro från Malmö till Köpenhamns centralstation, vilket skulle göra 500 000 arbetsplatser tillgängliga inom en timmes resväg är utmärkt och skulle vara något av en ”gamechanger” för Malmös arbetsmarknad.

LÄS MER: Stockholmsregionen går famåt – men mycket återstår

Även legala, kulturella och språkliga skillnader är något som påverkar hur benägna folk är att pendla. Arbetsförmedlingen driver, i samarbete med flera andra myndigheter, Öresunddirekt som försöker ta bort gränshinder för pendling, genom att ge svar på praktiska frågor för att förenkla vardagen för pendlare.

Incitament för arbetssökande att pendla saknas inte - det finns fler anledningar än bara lediga jobb till att ta tåget över Öresund. På grund av den Svenska Kronans svaga kurs är det just nu rent lönemässigt fördelaktigare än på mycket länge att jobba i Danmark.

Vem är då den typiske pendlaren? Pendlings statistiken visar att det finns pendlare inom alla sektorer, från handel, och transport, till tillverkning, magasinering, och serviceyrken. Som exempel kan nämnas att Kastrup är en av Danmarks största arbetsplatser och där finns nästan alla branscher representerade. Josef menar att pendlingen skulle kunna skalas upp på alla fronter - fler skulle kunna jobba som läkare och fler som barista eller markpersonal på Kastrup.
– Ökad pendling skulle minska konkurrensen om jobben i Malmö och ge en arbetsmarknad i bättre balans på båda sidor sundet, sammanfattar Josef.


Pendlingen över Öresund ökar

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor