European Media Partner

Rätt fokus inom teknologi avgörande för Sveriges framtid


Att ny teknik kan förändra världen finns det otaliga historiska exempel på. Den nya världsordning som följer på dagens teknologiska framsteg ligger ännu i framtiden, men är snart en realitet.

”Sverige är världsledande när vår innovationsförmåga mäts mot andra. Våra myndigheter har dock inte hängt med lika bra inom e-government, där kan mer göras.”

I jakten på ny teknik i en digitaliserad värld, går ett välkänt svenskt ansikte i täten för ett internationellt initiativ som driver utvecklingen framåt. Trots att Fredrik Reinfeldt lämnat partipolitiken, håller han sig sysselsätt som föreläsare, författare och som råd inom en rad frågor som rör digitalisering och global samarbete mellan EU:s och världens länder.

Sveriges tidigare Statsminister är ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative, (EITI), vars globala standard för att främja öppen och ansvarsfull förvaltning och utvinning av naturresurser inom olje-, gas- och gruvbranschen är implementerad i 51 länder världen över. De årliga EITI-rapporterna inkluderar information om industrins värdekedja från utvinningsstället, hur inkomsterna passerar regeringen och slutligen hur de gagnar allmänheten i respektive land.

Sverige som land behöver vara konkurrenskraftigt på många områden och få saker kommer att få så stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft mot omvärlden som teknologi och digitalisering. Enligt Fredrik Reinfeldt är Sverige är en viktig testmarknad för ny teknologi och vi ligger i den absoluta världstoppen när det gäller satsning på forskning inom området. Dock är det viktigt att ta vara på denna innovationsförmåga, att utnyttja försprånget och inte låta långsam implementation inom myndighetsvärlden stå i vägen för utvecklingen för landet som helhet:
– Sverige är världsledande när vår innovationsförmåga mäts mot andra. Våra myndigheter har dock inte hängt med lika bra inom e-government, där kan mer göras.

Framstegen inom ny teknologi och digitalisering är en allomfattande och ohejdbar rörelse som inte lämnar någon bransch eller något område oberört. Enligt Fredrik Reinfeldt kommer allt att påverkas och på flera områden är det ju som synes redan påbörjat. Utvecklingen sinsemellan olika branscher skiljer sig naturligtvis åt – vissa har tvivelsutan kommit långt i utvecklingen och ligger i framkant, medan andra ännu har en resa kvar att göra. Hur ser då digitaliseringen ut för de stora branscherna inom svenskt näringsliv, om man jämför med andra länder?
– Sverige har stor finansindustri, och den ligger tidigt i påverkan av ny teknologi. Det gäller också medie- och kommunikationsbranschen. Det har inte gått lika fort när det gäller detaljhandeln som också är mycket betydelsefull.

Även om den tekniska och digitala utvecklingen på många sätt gör livet lättare för många människor, handlar det mesta enligt Fredrik Reinfeldt till syvende och sist inte enbart om tekniska framsteg, utan om hur konsumenterna anpassar sig till ny teknologi. Vikten av att teknologin kan implementeras på ett naturligt sätt i medborgarnas vardag och blir en del av samhället bör inte underskattas.
– Det finns många tekniska lösningar som inte slår igenom för att människor inte tar till sig hur de kan användas.

Varje mynt har en baksida och Fredrik Reinfeldt menar att digitaliseringen slår ut många jobb, men att dessa fram till nu ersatts av fler och andra jobb och således gett ett positivt resultat på sista raden. Dock är den positiva trenden hittills ingen garanti för att den ekvationen består i framtiden.

Som land är vi på rätt väg vad gäller digital, teknologisk utveckling och innehar redan en ledande ställning, sett ur ett globalt perspektiv. För att hålla oss kvar i toppen är det viktigt att se till vilka konkurrensfördelar vi i Sverige kan uppnå genom att driva igenom en snabb och effektiv digitaliseringsprocess i de sektorer där utvecklingen ännu inte kommit så långt. Här menar Fredrik Reinfeldt att vi också har möjlighet att bryta ny mark på exportmarknaden, genom att ha rätt fokus för ögonen när vi tar utvecklingen ytterligare framåt.
– Sverige är exportberoende. Om ny teknik kan användas för att öka kundnyttan kan vi vinna marknadsandelar. Ibland beskrivs alla investeringar i ny teknik som bra och att det överallt är nödvändigt att ha det senaste – tekniken sätts före kundnyttan. Endast med fokus på kundnyttan kan Sverige behålla sin ledande ställning inom digital och teknologisk innovation. 

Fakta

FAKTARUTA:

Fredrik Reinfeldt, född 1965, är civilekonom, föreläsare, författare och före detta politiker. Han var partiledare för Moderaterna 2003–2015 och Sveriges Stadsminister 2006–2014. Sedan februari 2016 är han ordförande för det internationella samarbetsorganet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor