European Media Partner
”Rätt förpackning ett viktigt konkurrensmedel” MILJÖ OCH HÅLLBARHET

”Rätt förpackning ett viktigt konkurrensmedel”

Dagens och framför allt morgondagens förpackning är så mycket mer än en reklamplats och skydd för innehållet, menar Packbridges VD Johan Mårtensson.

Förpackningar är en fullständigt självklar del av vår vardag. Vi tänker knappt på alla förpackningar vi använder dagligen. Allt från tandkrämstuben i badrummet på morgonen till maten på frukostbortet, via lunchen som kanske intas på snabbmatsrestaurangen, via jobbet och inte minst innehållet i kundvagnen på affären. – Förpackningarnas betydelse blir allt mer tydlig i takt med ökad konkurrens och ändrande köpmönster och beteenden. Förpackningen spelar en stor roll för en varas attraktionskraft i butiken och nu även i hemmet med e-handels intåg. Detta då varumärkesupplevelsen flyttar in i hemmen. 

Det säger Johan Mårtensson, VD för Packbridge. Ett internationellt kluster för förpackningsindustrin och akademin som bildades 2010. De 200 medlemsföretagen representerar hela värdekedjan från skogsföretag, maskintillverkare och tryckerier till logistikföretag, storproducenter och storanvändare av förpackningar. Något som också är unikt är den starka kopplingen mellan industri och akademisk forskning. – Det händer otroligt mycket inom denna bransch. Det forskas mycket på material, till exempel på biobaserade plaster och nya produktionsprocesser och biobaserade plaster. Till exempel där nya råvaror används i stället för fossila råvaror. Ett annat spår är intelligenta förpackningar med sensorer och tryckt elektronik där ledande polymerer appliceras med olika tryckmetoder eller färger med ingredienser som innehåller nano-partiklar, som till exempel reagerar på temperaturförändringar. 

Missa inte ledaren med Fredrik Sand, Näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare, om att dagens regler inte tar höjd för framtidens drönare

En tillämpning skulle till exempel kunna vara att konsumenten kan verifiera att en kyld vara förblivit just kyld under hela transporten. Smarta förpackningar som kan tala om när innehållet blir otjänligt är en annan tillämpning. – Digitaltrycket är ett annat viktigt spår. Det möjliggör personifierade produkter som till exempel använts av Oreo eller Coca Cola. I det senare fallet skapade man två miljoner helt unika förpackningar. Digitaltryck möjliggör även kortare serier, vilket möjliggör minskad lagerhållning och större möjligheter för mindre producenter att förmedla sitt varumärke. Miljötänk, hållbarhet och livscykelperspektiv – kärt barn har många namn – är en fullständig självklarhet och vapen i konkurrensen. Det är slutkunden som i grunden står för drivkraften bakom detta. De huvudsakliga syftena med alla förpackningar har alltid varit att skydda varan samt underlätta lagerhållning och transporter hela vägen från fabrik till slutanvändare. Johan Mårtensson menar att dagens och framför allt framtidens förpackningar är så mycket mer. Det ställs helt enkelt helt andra krav på en förpackning ur egentligen alla perspektiv. Här ligger Sverige bra till. – Våra skogsråvaror lämpar sig väl till förpackningar, i Sverige finns hög kompetens inom förpackningstillverkning inom många material och vi är stolta över de samarbeten och nätverk vi lyckats få till mellan industri, det offentliga och akademi inom ramen för Packbridge. Innovation kräver att man vågar tänka annorlunda för att driva utvecklingen framåt. Det försöker vi stimulera med tävlingar som bland annat riktar sig till startups, avslutar Johan Mårtensson.

Klicka här för att läsa om hur logistikbranschen blir effektivare av EDI

”Rätt förpackning ett viktigt konkurrensmedel”

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor