European Media Partner

Rätt maskinunderhåll ökar livslängden 
och minskar risken för oförutsedda stopp

Gruvdrift är en verksamhet full av utmaning. Ett oförutsett stopp kan snabbt förvandlas till kostnader i form av produktionsbortfall i mångmiljonklassen. Därför är ett förebyggande underhåll A och O liksom att man trimmar sin maskinpark.

Vi vill inte vara de som orsakar att produktionen står stilla.

Gruvdrift är kapitalintensivt och hårt konkurrensutsatt med små vinstmarginaler på en global marknad. Det gör att minsta driftstörning kan få långtgående och dyrbara konsekvenser.
– Underhållskostnader är generellt sett höga inom gruvnäringen än i många andra branscher, säger Joakim Müller som är Key Account Manager på Preem med ansvar för försäljning till gruvföretag i Sverige. Det gör att det krävs en säker och väl genomtänkt underhållsstrategi för att undvika haverier och onödiga driftstopp.

– Varje stopp utanför planerat underhåll är en förlust och det kan handla om miljoner kronor vid varje enskilt tillfälle. Detta är naturligtvis gruvföretagen väl medvetna om. Därför finns schema för regelbunden service som helst helt och hållet ska minimera risken för oväntade avbrott i verksamheten.

– Samtidigt ska man komma ihåg att alla maskiner har sina styrkor och svagheter och att det hela tiden finns en förbättringspotential.


Preem är en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av drivmedel och smörjmedel, det senare under varumärket Texaco, till bland annat gruvindustrin.
– Vi har en lång tradition av samarbete och våra produkter har utvecklats tillsammans med många av de ledande tillverkarna av fordon som används inom gruvnäringen, fortsätter Joakim Müller. Bakom oss har vi alla den kunskap, forskning och tekniska expertis som finns inom Chevron/Texacos, samtidigt som vi har egen tillverkning vid vår fabrik i Göteborg.

– Det gör att vi kan erbjuda gruvföretagen ett brett utbud av oljor och smörjmedel. Vi har också en väl utvecklad logistik med korta leveranstider. Vi vill inte vara de som orsakar att produktionen står stilla. Vi säljer lika mycket tillförlitlighet som vi säljer driv- och smörjmedel.

Gruvindustrin är beroende bränsle till maskiner som ska bryta, transportera och förädla råmaterialen. Och åtgången är stor. Vinner man upphandlingen kring bränsleleveranserna till svenska gruvor finns mycket att tjäna, det är Skoogs bränsle väl medvetna om. 2018 vann de upphandlingen kring Kaunis gruva i Pajala, en affär värd cirka 100 miljoner kronor om året i tre år.

Utvecklingen kring framtidens drivmedel går framåt – och många aktörer kan presentera produkter som är mer hållbara för klimatet. Till exempel har EcoPar AB utvecklat ultrarerna drivmedel som är fria från svavel och olika kolväten. Bränslet har bevisad effekt, där halterna av kväveoxid går ner med minst 50 procent.


Joakim Müller understryker vikten av planerat underhåll utifrån de föreskrifter som tillverkarna av gruvutrustning anger. Samtidigt pekar han också på att det många gånger finns förbättringspotentialer som kanske inte är självklara.
– Det handlar bland annat om möjligheten att förlänga serviceintervallerna då exempelvis oljor måste bytas. Genom att ta prov på oljan i maskinen, som sedan analyseras genom ett så kallar LubeWatch-test, kan vi avgöra om det är nödvändigt med ett oljebyte direkt eller om detta kan vänta till ett senare tillfälle, förklarar han.

Ett annat exempel där det finns en klar förbättringspotential, som Joakim Müller gärna lyfter fram, handlar om att rätt använd olja i maskinparken kan innebära bränslebesparingar på mellan två och fyra procent genom att man sänker viskositeten i oljan, exempelvis från 10W40 till 10W30.
– Det gör att man både förbättrar ekonomin och minskar företagets miljöbelastning, även om det i procent kanske inte verkar vara så stor skillnad. En förutsättningen är givetvis att maskintillverkaren gett sitt medgivande till detta.

– Vårt nära samarbete med Chevron/Texaco gör att vi kan vara med i utvecklingsprocessen och erbjuda smörjmedel som hela tiden förbättras och ligger i framkant i utvecklingen. Smörjmedel som håller längre, bidrar till lägre bränsleförbrukning och som belastar miljön i mindre utsträckning. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor