European Media Partner

Risk Management får en allt större vikt


Vad är risk och hur bedömer man att något som helst inte ska hända ändå inträffar? Och hur skyddar man sig på bästa sätt? Det är några av de frågor som branschorganisationen SWERMA arbetar med.

Mycket talar för att tidigare osannolika händelser kommer att inträffa i större utsträckning i framtiden.

Kanske har det aldrig tidigare i historien har det varit större risk att bli utsatt för oönskad risk än i dag. Det vet företagen där risk management ingår som en viktig del i verksamheten, både i det dagliga arbetet och i planeringen inför framtida investeringar.
– Enkelt förklarat handlar det om att i förväg bedöma konsekvenserna av ett handlande eller av att inte handla alls, säger Niclas Nelson som är ordförande i branschorganisationen SWERMA.

Till vardags är Niclas Nelson chefsjurist på Gränges AB där mycket av hans arbete kretsar just kring att bedöma olika riskscenarier.
– Risk management kan handla om allt från att förutse risker i tillverkningen eller att bedöma konjunkturer. Men det kan också handla om att bedöma valutarisker och vad som krävs för att skydda sig mot dataintrång. Det är med andra ord ett mångfacetterat och vitt begrepp, fortsätter han.

En av branschorganisationen SWERMAS uppgifter är att fungera som en mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med risk management.
– Medlemskapet är individuellt och baseras på ett starkt personligt intresse, förklarar Niclas Nelson. I dag har vi cirka 400 medlemmar som arbetar i såväl det privata näringslivet som inom staten och kommunerna.

Syftet är att få fler att tänka och arbeta proaktivt. Vi vill engagera och öppna upp för diskussioner som går både på bredden och på djupet och där man kan dela med sig av egna erfarenheter eller lyfta upp frågeställningar man ser som angelägna.
– Av egen erfarenhet, både tidigare och i min nuvarande position, vet jag att andras erfarenheter och tankar är värdefulla för att kunna förutse och bedöma eventuella risker och hur man kan hantera dem, säger Niklas Nelson.

Att gradera vilka risker som är mest överhängande är naturligtvis svårt eftersom riskfaktorerna skiljer sig så mycket åt från bransch till bransch.
– Det finns ändå två saker som jag vill lyfta fram lite extra. Det ena handlar om de klimatförändringar som vi kan läsa om dagligdags och som vi också kan se konsekvenserna av även i Sverige, inte minst de stora skogsbränderna senast i somras, säger Niclas Nelson.

– Mycket talar för att tidigare osannolika händelser kommer att inträffa i större utsträckning i framtiden. Klimatförändringarna är dessutom ett universellt problem som kan ge konsekvenser i sin förlängning även för oss trots att de inträffar på andra sidan jordklotet.

– Det andra handlar om IT-säkerhet med ökad risk för cyberattacker som kan få förödande konsekvenser för ett företag, men också för exempelvis sjukhus, myndigheter eller kommuner. Mycket arbete pågår för att bygga brandväggar, men fortfarande finns det en hel del kvar att göra, säger Niklas Nelson 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor