European Media Partner

Robotiserad industri kan bli en guldgruva


Sverige har egentligen alla förutsättningar för att bli världsledande med en högre grad av robotnyttjande inom industrin, men det krävs en tydlig plan för hur detta ska bli verklighet. Och för den som är modig nog att ta rodret finns det massor att hämta – inte minst en ökad konkurrenskraft.

“Industrin är och förblir viktig för hela landets välfärd”

När svensk robotindustri nyligen tilldelades drygt 110 miljoner för forskning och utveckling var det många som jublade för att branschens enorma potential förtydligades och faktiskt gavs förbättrade möjligheter.
Men för Tomas Berg, ordförande för Svenska Automationgruppen, SAG, räcker det inte på långa vägar:
– Visst är det ett bra beslut, det ska vi inte förringa, men det är en på tok för liten summa om vi ser till de nationella behoven för såväl automatisering som robotisering. Framför allt inte om vi ställer det i relation till vilka möjligheter det på sikt kan medföra, inte bara för själva industrin utan för hela Sverige.

Automatisering och robotisering, inte minst i samband med digitalisering, diskuteras inom de flesta branscher i dag och det är många som har funderingar kring hur man utnyttjar det på bästa sätt. Även om man inom SAG har ett tydligt industriellt fokus är man tydliga med att de positiva effekterna kommer att gå långt utanför tillverkningsindustrins gränser:
– Industrin är och förblir viktig för hela landets välfärd och en betydande automatiseringsgrad och en övergång till mer robothanterad tillverkning är helt avgörande för företagens möjligheter att förbli lönsamma och konkurrenskraftiga fram över. Detta är i mångt och mycket beroende av det löneläge vi har i Sverige och vi måste se till att vi även framöver kan skapa värde för konsumenterna.

Men då innebär det att arbetstillfällen försvinner med risk för en ökad arbetslöshet?
– Nej, tvärtom. Visst, många monotona arbeten försvinner och där med mängder av de förslitningsskador som blir allt vanligare, men det kommer att skapa lika många nya arbetstillfällen där de fysiska påfrestningarna faktiskt kan minska, förklarar Tomas Berg.

Det hela handlar om en strategisk och noga planerad omställning där digitaliseringen utnyttjas på bästa möjliga sätt för att automatiseringen och robotiseringen ska bidra till ökad effektivisering och där med skapa ett ökat värde i hela värdekedjan.
– Men här krävs en tydlig utpekad riktning, inte minst från ett politiskt håll. Forskningen visar entydigt avsevärda BNP-höjningar för länder där man anammat automatiseringen och robotiseringen i större utsträckning – det går helt enkelt bättre för dessa länder. Det finns mycket att hämta för de som vågar. Kan man ta frågan på allvar och se till att strålkastarljuset inte hamnar på automatiseringsindustrin enbart, utan att fokus hamnar mer på kapital för forskning och utveckling, finns mycket att vinna.

Nu handlar det ju inte bara om att få industrin effektivare, även om det givetvis är oerhört viktigt. Sverige har som nation alla möjligheter att bli ledande inom utvecklingen och produktionen av robotar också.
– Vi har alla förutsättningar att inta en ledande position med vår infrastruktur, vår politiska stabilitet, vår digitala infrastruktur och våra basindustrier. Vi har redan världsledande företag inom robottekniken, som ABB Robotics, men här finns oanade möjligheter för utveckling, inte minst för små- och medelstora företag, hävdar Tomas Berg och utvecklar:

– Men då måste vi tänka längre än bara hårdvaran. Hittills har de flesta av naturliga skäl prioriterat den delen, men i takt med den ökade digitaliseringen blir helheten så mycket större och mjukvaran och processerna blir allt viktigare framöver.

Fakta

Text: Mats Carlbäck

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor