European Media Partner
Tomas Eneroth, infrastrukturminister MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Så bygger vi Sverige starkt och hållbart för framtiden

Sverige är ett exportberoende land med stark industri, men också ett land med långa avstånd. En fungerande infrastruktur och transportsystem som går att lita på är därför avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Att kunna ta sig till jobbet på morgonen, att det finns varor i butiken när vi ska handla och att vi kan resa över hela landet för att träffa släkt och vänner är viktigt för både ditt och mitt vardagsliv – men också för hela Sveriges utveckling.

När den här regeringen tillträdde hade det länge underinvesterats i infrastruktur. Den förra regeringen prioriterade konsekvent skattesänkningar. Resultatet blev att arbetslösheten och budgetunderskottet steg och att investeringarna som skulle kunna stärka Sverige uteblev. Vi har vänt utvecklingen och har nu ett överskott på 80 miljarder som kan investeras i bostadsbyggande, utbildning och välfärd. Jag är övertygad om att vi måste satsa på vårt transportsystem för att kunna bygga Sverige starkt. I den nya planen för infrastrukturinvesteringar som regeringen kommer att presentera under våren kan vi satsa över 100 miljarder kronor mer än förra planperioden – totalt ca 700 miljarder.

En utmaning jag ser är att klara av att både effektivisera användningen av den infrastruktur vi har idag och samtidigt investera i automation, digitalisering och elektrifiering som grunden i framtidens transportsystem. Det handlar om hur vi kan maximera järnvägens kapacitet, ta tillvara på sjöfartens fulla potential, kraftigt minska transporternas miljöpåverkan och samtidigt få en sund konkurrens mellan åkerier från olika länder. Men lika viktigt är också att till exempel utveckla nya affärsmodeller för elvägar eller att öka kunskapen om interaktion mellan människa och maskin för självkörande fordon. Vi måste satsa på utbildning för att kunna tillsätta alla de nya yrken som behövs, och samtidigt se till att människor har trygghet i omställningen när teknikutvecklingen ställer nya krav.

Vi står inför en del stora utmaningar och vägval, men vi kan också se många nya spännande lösningar och en teknisk utveckling som går fort och ger hopp. Jag har som ambition att Sverige ska bli en permanent världsutställning för ny miljösmart teknik och ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi har alla förutsättningar att lyckas med omställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften i hela vårt land. Så bygger vi Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor