European Media Partner

Så tryggar du ditt pensionsval

Så tryggar du ditt pensionsval. Se över din pension i tid - även om man visserligen kan börja spara hur sent som helst i livet är det aldrig för tidigt att börja pensionsspara.

Många drömmer om att sluta jobba före 65, men det finns sällan en utarbetad plan för hur man ska nå dit, säger Tobias Henricson på iZave, som hjälper kunder med heltäckande finansiell rådgivning:
– Vi tittar på vad man har för mål, drömmar och planer. Kommer man att nå målen med den insats man har i dag, eller krävs något mer?

En rådgivare kan se vilka insatser som krävs för att nå målen, exempelvis vad som behöver göras för att kunna leva med oförändrad levnadsstandard som pensionär. Planen tar hänsyn till den enskilde personens unika situation och förutsättningar, men också mjuka värden som datorer inte kan hantera.
– Rådgivning går att jämföra med att ha en personlig tränare för att nå sina mål - det är aldrig för sent, men ju tidigare du börjar desto lägre insats krävs. Vi ser stor skillnad i sparandeformer hos personer som har rådgivning och de som inte har det. Utan en plan sparar man kanske alla sina pengar på ett bankkonto utan ränta eller i högriskfonder – inget av det är något särskilt bra alternativ när man snart ska gå i pension.

De flesta vill ha någon slags medelrisk, vilket uppnås genom att inte lägga alla ägg i samma korg, utan har en blandning av olika tillgångar så som aktier, obligationer och andra tillgångsslag. En stor del av rådgivningen när man närmar sig pensionen handlar om hur man ska göra med sina olika sparanden och efterlevandeskydd.
– Man måste göra smarta pensionsuttag från början, för när man startat sin pensionsutbetalning är det ofta för sent att ändra. Har man haft många jobb har man också många pensionsförsäkringar, ofta med olika villkor. När ska man då ta ut dessa så att det blir så förmånligt som möjligt och så att pengarna räcker under den period man vill använda dem? Det är viktigt att se över dessa frågor och säkerställa att man fattar rätt beslut, annars kan det leda till en låg och osäker pension, avslutar Tobias. 

Så tryggar du ditt pensionsval

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor