European Media Partner

Så vann Centerpartiet Guldhanden


Digitaliseringen innebär en mängd fördelar, men det gäller att hantera utmaningarna på bästa möjliga sätt. Att Centerpartiet tagit vara på chansen är det prestigefyllda priset Guldhanden ett tydligt bevis på.

Vi behövde en helhetslösning och det fick vi!

För snart ett år sedan lanserade Centerpartiet sin nya, anpassade webbplats centerpartiet.se. Avsikten var naturligtvis att få en attraktiv och välfungerande webbplats, men samtidigt ett verktyg för såväl anställda som de närmare 40 000 medlemmarna i Centerrörelsen. En webbyrå fick det prestigefyllda uppdraget att ta fram den där helhetslösningen som man från partiets håll eftersökte. Förutom den externa webbplatsen skulle ett intranät samt drygt 300 lokala sajter kombineras ihop i ett system med i olika nivåer.

Emma Fahlstedt, chef för egna kanaler på Centerpartiet och ansvarig för webbprojektet, är mycket nöjd med resultatet:
– Vi jobbar aktivt med vårt innehåll på sajten för att det på ett bra sätt ska bli tillgängligt för alla våra användare. Med tanke på att de i allt större utsträckning går in via sina smarta telefoner är det helt avgörande att anpassningen fungerar perfekt. Eftersom webben i dag är en av våra viktigaste kanaler, valde vi att försöka hitta en riktigt bra lösning som dessutom inkluderar vårt intranät och de lokala avdelningarnas webbplatser.

Eftersom såväl digitaliseringen som själva webbsidan är under ständig förändring, var man från Centerpartiets sida noggrann med att betona vikten av ett agilt system, där utvecklingen kan fortsätta under lång tid fram över.
– Det blir ju aldrig färdigt och det ska ju aldrig bli färdigt. Vi vill hela tiden ha en möjlighet att utveckla och anpassa och det har vi fått nu, menar Emma Fahlstedt.

Centerpartiets nya webbplats är byggd i nära samarbete med leverantören för att säkerställa att helhetslösningen blev som tänkt.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet och leveransen, säger Emma Fahlstedt och utvecklar:

– De har verkligen tagit till sig av våra önskemål och hela tiden arbetat med att lösa varje utmaning på ett för oss användarvänligt sätt – vi har fått det som vi ville ha det och detta trots att det är en ganska komplex struktur i flera lager som ska fungera lika smidigt som säkert.

Att samarbetet mellan Centerpartiet och leverantören har fungerat väl får väl priset Guldhanden utgöra ett avgörande argument för. Priset, som delas ut av SiteVision går till den site som sticker ut mest och som bäst fyller sitt syfte och når ut till sin målgrupp.
– Det är glädjande och ett kvitto på att vårt arbete med en tillgänglig webb med stort fokus på innehåll gett resultat.

Innehållet har alltid varit viktigt och var så även i planeringen för den nya webbplatsen – man har länge strävat efter att öka andelen egenproducerat innehåll på webbplatsen. Avsikten var att öka trafiken till hemsidan för att på så vis anpassa sig till hur dagens invånare vill och faktiskt söker information – även politiska budskap. Förutom detta hade Centerpartiet också en hög ambition om att göra sin nya plattform till ett så pass användarvänligt verktyg att den interna kommunikationen till stor del kan lösas på intranätet. För detta krävs en tydlig struktur och en smidig navigering.
– Vi ville att vår nya plattform skulle bli en naturlig del för alla de som jobbar för partiet, anställda såväl som ideella krafter, och något som man loggar in på flera gånger om dagen. Givetvis ville vi också få enkla och tydliga möjligheter att mäta aktiviteten för att på så vis kunna anpassa oss ännu mer, förklarar Emma Fahlstedt.

Tillsammans med utvecklaren fick man just detta och även om plattformen kan och ska utvecklas under lång tid framöver är det nog en inte alltför vågad gissning att förmoda att fokus snarare kommer att ligga på att använda den på bästa möjliga sätt snarare än att utveckla den. Vi har ju nämligen ett val som närmar sig med stormsteg. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor