European Media Partner

Säker digitalisering av elnätet


I de flesta sammanhang nämns stormen Gudrun 2005 med avmätt avsky, men inget ont som inte har något gott med sig. Det Lundabaserade teknikföretaget dLaboratory startades nämligen för att undvika en upprepning av den oreda på elnätet som Gudrun ställde till med.

Ett forskningsprojekt hur elnätet skulle förbättras och skyddas blev så framgångsrikt att företaget dLaboratory föddes med avsikten att göra elnäten mer hållbarbart. Med tanke på den omfattande digitaliseringsprocess som genomsyrar hela vårt samhälle är det inte så konstigt att genomslagskraften blivit stor.
– Digitalisering av elnätet är en förutsättning för ett hållbart samhälle och ett mer kostnadseffektivt alternativ till kapitalintensiva investeringar i resurskrävande utrustning. Vi ser dLaboratory som en viktig länk till ett mer hållbart samhälle. Med tanke på vårt ökade elberoende är det helt avgörande att våra elnät inte bara kan hantera kommande utmaningar utan också med största möjliga effektivitet, förklarar Mats Didriksson, Vd på dLaboratory.

– Förr producerades elen av stora producenter i norr och förbrukades i söder. Tillsammans med ett åldrande elnät och utbyggnaden av vindkraft och solceller gör det att elnäten får svårare att klara av en hög leveranssäkerhet, fortsätter Mats Didrikson.

– Det är där vi kommer in i bilden. Med dLaboratorys unika och patenterade teknik analyseras alla incidenter i elnätet och informerar om potentiella problem. Därmed blir det möjligt att upprätthålla ett elnät med hög leveranssäkerhet och bra elkvalitet.

– Processen sker digitalt, vilket gör att man centralt kan övervaka nätet och i god tid agera på eventuella problem som uppstår, oftast innan något avbrott sker som påverkar såväl kunder som leverantörer. Dessutom kan elnätsägarna sänka kostnaderna för drift, underhåll och investeringar, avrundar Mats Didriksson. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor