European Media Partner
Samverkan får Västsverige att blomstra SAMHÄLLE

Samverkan får Västsverige att blomstra


Sverige behöver tre starka arbetsmarknadsregioner för en fortsatt stark utveckling. I Göteborgs-regionen satsas nu 1000 miljarder fram till 2035 på infrastruktur och bostäder för att både utvidga och stärka regionen.

Det flyttar många till vår region, cirka 18 000 nya invånare per år, och då gäller det för oss att förbereda så vi kan ta emot dem på bästa sätt.

Investeringar i infrastruktur och bostäder längs med pendellinjer är en förutsättning för invånarna som vill bo utanför city och ändå snabbt kunna ta sig till jobbet, vilket är syftet med alla pågående infrastrukturprojekt.

Västsverige är en exportberoende region och med det behövs effektiva och hållbara transportlösningar för både tjänster och gods till och från de internationella naven Göteborgs hamn och Landvetters flygplats. På Landvetter satsas över 2 miljarder på en utbyggnad för att kunna möta regionens behov av tillgänglighet och på Göteborgs hamn investeras 8 miljarder för att öka kapaciteten och stärka godsnavet.

I Västsvenska paketet, där 34 miljarder satsas, ingår Västlänken- en tågtunnel under Göteborg - med 3 stationer; Korsvägen, Haga och Göteborgs Central. Västlänken är en förutsättning för att vi ska få en ny effektiv regional tågpendel mellan Göteborg och Borås via Mölndal och Landvetter Flygplats. I dag är vägsträckan mellan Göteborg och Borås den tredje största pendelsträckan i Sverige vilken trafikeras årligen av 9 miljoner pendlare, behovet av en effektiv järnväg är således stor.

Investeringar i dessa nya järnvägssträckningar gynnar hela Västsverige genom att det bildas en större arbetsmarknadsregion. Går det snabbt och enkelt att pendla kollektivt minskas belastningen på vägarna vilket är viktigt inte minst ur hållbarhetssynpunkt.

De satsningar som nu görs i Västsverige gynnar hela Sverige, genom att de stärker våra stora industrier som är en viktig del av svensk export. Det är bra för sysselsättningen nationellt då företagen har många underleverantörer runt om i landet.

Göteborgs tre Science Parks är arenor för samverkan - Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska. I en Science Park sker strukturerat samarbete mellan näringsliv, akademi och kommuner och landsting. På Lindholmen drivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt med fokus på morgondagens mobilitet. Johanneberg är en ledande samverkansarena för samhällsbyggnad, Sahlgrenska Science park har fokus på hållbar hälsa med individen i fokus

Samverkan är generellt sett något vi är mycket bra på i Västsverige och vi på Västsvenska Handelskammaren är med och arbetar för att bidra till ett bra samarbetsklimat. Vi är övertygade om att när man jobbar bra tillsammans så skapas möjligheter att bygga en stark region med en hög tillväxt!

Charlotte Ljunggren,

styrelseordförande för

Västsvenska Handelskammaren

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor