European Media Partner
Vänster: resväska. Höger: Lotten Fowler, General Manager på SBTA. INDUSTRI

SBTA erbjuder samverkansplattform för affärsresor


I en allt mer komplex och svårnavigerad omvärld ökar behovet av samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma lösningar för hållbarhet. Området affärsresor och möten är inget undantag.

Just nu är Greta och miljön överst på agendan. Företag vill inte bli ifrågasatta som miljöfiender

När stora svenska exportföretag på 80-talet började få upp ögonen för den betydande kostnadsposten resor faktiskt utgjorde, lades grunden för vad som i dag är Swedish Business Travel Association, SBTA. Behovet för utbyte av kunskap och erfarenheter var och är än i dag stort. Lotten Fowler, General Manager på SBTA, menar att globaliseringen och Sveriges position som utpräglad exportnation kräver ett mer genomtänkt agerande.
 – I dag säger man att resor är den andra till tredje största rörliga kostnaden. Det är en jättestor kostnadspost man inte alltid haft kontroll över, säger hon och konstaterar att behovet av samarbete och kunskapsutbyte blir än viktigare inom ett föränderligt område som kan te sig allt mer svårnavigerat.

 – Det har blivit mycket mer komplext och vårt uppdrag i föreningen är att försöka hålla medlemmarna uppdaterade, som en omvärldsbevakare. Ambitionen är att de ska kunna vända sig till oss om de behöver göra något för första gången. Det är väldigt mycket som förändras kring lagstiftning och som påverkar resor och möten. En hel del flyttas till EU-nivå och där måste vi även försöka uppdatera EU.

I dag består SBTA av medlemmar från såväl privat som offentlig sektor. Sedan några år tillbaka finns även leverantörer inom segmentet representerade. Lotten Fowler understryker dock att det föreningen drivs utifrån köparnas perspektiv.
 – Vi utgår från kundens behov. Men ska vi prata om något som inte fungerar på en marknad och hitta en neutral plats för att en dialog om behov och lösningar, då kan SBTA vara den plattformen. Vi diskuterar de svåra frågorna, och här möts både köpare och leverantörer för att utveckla branschen.

För medlemmar inom de olika områdena finns inom ramen för SBTA:s verksamhet skräddarsydda kunskapsbaser, aktiviteter och diskussionsforum för att möta de skiftande behoven.
– Storbolagen har en egen grupp där de utbyter erfarenheter, kunskap och diskuterar lösningar. Även offentlig sektor som är en stor konsument av resor och möten har glädje av oss. De har LOU att förhålla sig till vilket inte är helt lätt. Om det är svårt att köpa vägsalt i kommuner, är resor och möten på något sätt ännu svårare eftersom det handlar om mjuka värden och subjektiva bedömningar. Där kan vi underlätta för offentlig sektor med speciella aktiviteter. Lotten Fowler ser dock att en mycket större målgrupp skulle kunna ha nytta av SBTA.

– För mindre och medelstora bolag, som inte har någon dedikerad person för området tror jag egentligen att vi skulle kunna vara det största stödet, om de bara hittade till oss. I stället för att behöva uppfinna hjulet på nytt kan de hämta kunskap från vad andra medlemmar redan gjort.

Det råder inga tvivel om att det finns många ämnen och utmaningar inom området affärsresor och möten som konkurrerar om uppmärksamheten.
 – Varje gång det sker en terrorattack i Europa så dyker risk upp som prioritet. Just nu är det mycket Greta (Thunberg) och miljön som hamnat högst upp på agendan. Företag vill inte bli ifrågasatta som miljöfiender, säger Lotten Fowler som dock menar att arbetet med hållbarhet och miljö är ett ständigt fokus.

 – Vi pratar mycket med medlemmar om flyg, miljö och hållbarhet. Vi är ett litet land som ligger lite perifert uppe i kanten av klotet. Samtidigt är vi väldigt exporttunga, även jämfört med våra grannländer. För att fortsätta vara en exportnation och en relativt stor aktör på en global marknad, då måste vi resa. Vi kan inte undvika att flyga, men det är däremot viktigt att vi och branschen jobbar för att det ska bli mer hållbart.

Lotten menar samtidigt att utvecklingen går snabbt och att flygbranschen är på rätt väg. Det finns en viktig poäng med att stimulera och uppmuntra innovativt arbete snarare än att straffa med beskattningar.
 – Investeringar och forskning i framtida flygteknik har fått rejäl fart. Nya och mer miljövänliga modeller finns redan ute på marknaden. De svenska, nordiska och skandinaviska flygbolagen har väldigt ambitiösa mål. Den svenska flygbranschen har sagt att vi ska flyga fossilfritt inrikes 2030, och EU har höga ambitioner för flygbranschen.

Ett annat område som engagerar SBTA, dess medlemmar och inte minst Lotten Fowler är ny teknik. Tack vare de stora framstegen inom bland annat virtuella möten och applikationer kan ökningen av flygresor hållas till låga tal.
 – Utvecklingen är fantastisk och det är jättehäftigt med allt som händer runt ny teknik. Tittar vi på företag i dag så har andelen virtuella möten ökat lavinartat, och det dröjer inte länge innan möten med hjälp av hologram kan bli en möjlighet. Vi pratar mycket om att kombinera fysiska möten med virtuell teknik och på så sätt få ut maximal nytta och effektivitet, konstaterar Lotten Fowler.

Dela artikeln

Journalist

Ted Hammerin

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor