European Media Partner

Serneke satsar mot toppen

När idrott och hållbarhet är två ytterst centrala faktorer i ett byggföretag kan man inte undgå att bli nyfiken. Företaget har en stadig utvecklingskurva sedan starten 2002, någonting andra bara kan längta efter. Dessutom är företagets ledare och grundare, Ola Serneke utvald till årets ledare 2017. Vi måste veta mer.

Serneke Group AB är Göteborgsföretaget som på kort tid slagit sig in bland de riktigt stora och väl där skapat mer synlighet än flera av konkurrenterna tillsammans. Och det är förstås ingen hemlighet att VD, grundaren och ägaren Ola Serneke själv har en avgörande roll i den här nästan osannolika utvecklingen. Det är nämligen svårt, för att inte säga omöjligt att hitta många företag som kan uppvisa en utveckling som den som Serneke kan stoltsera med och ingen ska tro att man nöjer sig med det – tvärtom:

– Nästa mål är 10 miljarder i omsättning 2020, säger Ola utan att darra på rösten.

Han vet vad han vill och tur är väl det. Tydliga målsättningar är egentligen grunden för att lyckas, oavsett vad man håller på med. 
Att han vill mycket är väldigt tydligt, men vad är det då som driver en, i ordets absolut rätta bemärkelse, entreprenör? Var finns den där drivkraften som både motiverar och leder utvecklingen framåt?
– Jag drivs av att bygga ett bättre samhälle med god folkhälsa, bättre byggnader och framför allt av att skapa ett mer hållbart samhälle.

Får du utlopp för detta i nuvarande verksamhet, i det som Serneke Group AB arbetar med dagligen?
– Varje dag! Jag tycker faktiskt att vi bidrar med detta, förklarar Ola, utan omsvep.

Att tydlighet och rakhet är viktiga ledord för Sernekes VD och grundare blir snabbt uppenbart. En tydlig vision ligger bakom allt man gör och drivkraften och engagemanget har tagit bolaget hela vägen till dagens koncern.
Ibland slumpar det sig så väl att den personliga visionen stämmer väldigt bra överens med företagets, och när det gäller Ola är det just så:
– Min vision är att skapa ett avtryck i samhället som bidrar positivt. För att göra det så skall vi bli bland de 30 stora entreprenad- och projektutvecklingsbolagen i världen. Vi är ett bolag som påverkar samhället och dess medborgare positivt och det ska vi fortsätta att göra. Jag har alltid velat göra saker. Mitt intresse för att bygga, konstruera och göra saker själv började när jag var väldigt ung och nu kan jag göra det till gagn för samhället och medborgarna.


Det är här som hållbarhetsbegreppet kommer in, för det är ju dit man strävar när man hittar nya lösningar, när man bryter ny mark i såväl branschen som samhället i stort. Serneke är redan ett av Sveriges största entreprenadbolag och fortsätter växa med god lönsamhet, och hållbarhet är en av nycklarna till den fortsatta utvecklingen.
– Vi ser hela tiden till att analysera det vi producerar från byggnation till förvaltning – och gör det genom att få alla att tänka själva och inte genom tvingade listor. Det är viktigt att man hela tiden tänker enkelhet och optimerat – kombinerat med att se investeringen kontra driftskostnaden. Driftkostnaden är oftast kopplad till hur effektivt huset är byggt. Har huset en bra driftkostnad per m2, så har man byggt miljömässigt rätt. Vidare är det viktigt att vi tar vårt ansvar och bygger för alla olika typer av människor – fattiga, rika, äldre, yngre, mm. Öppet för alla helt enkelt, förklarar Ola.

Även idrott är något man starkt förknippar med Serneke och här finns det också en klar tanke från hans sida:
– Idrotten skapar dels god folkhälsa dels en möjlighet till integration, uppfångande av socialt avvikande personer samt bygger upp föreningsrörelsen.

Då förstår man vilken stark hållbarhetssyn man faktiskt har och hur den genomsyrar det mesta man gör i bolaget.
Med tanke på tillväxttakten och de ofta komplexa lösningar man erbjuder blir kompetensförsörjningen en prioriterad fråga för Ola, som själv började sin karriär som trainee hos PEAB:
– Jag ser själv min traineetid hos PEAB som den kanske viktigaste i min karriär. Traineevägen är något jag verkligen rekommenderar – det är ett riktigt bra insteg i ett brett kunnande i branschen. Dessutom bidrar det till att skapa en möjlighet för en större helhetssyn i bolaget. 

Hur ser du på kompetensförsörjningen i allmänhet i Sverige och mer specifikt i er bransch?
– Den är något ansträngd just nu och kommer så vara den närmsta tiden. Däremot har vi haft tur eftersom vi varit en attraktiv arbetsgivare och på så sätt fått tag i rätt folk. Viktigaste för att säkra den på lång sikt är att man får välutbildade personer som sedan inte hoppar över steg i den praktiska utbildningen. Idag, då det råder brist, är det lätt att personer hoppar över ett par steg i hierarkin och får för hög tjänst i förhållande till sitt kunnande.

Traineeprogram är med andra ord en viktig del i kompetensförsörjningen, men givetvis handlar det om kvalitet snarare än kvantitet. För Olas del var traineetiden ovärderlig, men hur gör man den då bra så att den blir värd investeringen för både traineen och företaget?
– Det är viktigt att man har en röd tråd i tiden som trainee och att man ser till att fullfölja den, även om det kan vara lockande att gå direkt in i ordinarie plats.

Traineebanan är alltså något att satsa på, det är ju Ola ett bra exempel på. Men ärligt talat, vad är det som behövs för att faktiskt bli utnämnd till årets VD?
– Jag tror att min positiva syn på det mesta, rakhet och målinriktning har gett utmärkelsen.

– Och som företag vill vi alltid förbli de som vågar ifrågasätta, som är raka och ärliga. För vissa kan det vara obekvämt när du ifrågasätter allt, men det beror ofta på att de inte är vana vid motstånd. Just därför behöver branschen ett bolag som vågar ifrågasätta, annars utvecklas den inte, avrundar Ola, mannen som aldrig lutar sig tillbaka. 

Serneke satsar mot toppen

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor