European Media Partner
Skåne – ett län med unika förutsättningar KRÖNIKOR

Skåne – ett län med unika förutsättningar


I ganska exakt två år har jag varit landshövding i Skåne, ett län med unika förutsättningar. I vårt landskap möts skog och slätt och jordbruksmarken är landets bästa. Vi gynnas av ett lyckosamt läge med en bro till Köpenhamn och med hav på tre sidor. Av naturliga skäl – vi ligger närmast kontinenten – får människor, idéer och innovationer tidigt ett fäste i Skåne.

Att vara en del av en större region skapar möjligheter för skånska företag, men löser inte alla utmaningar. 

Numera är Skåne en självklar del av Öresundsregionen, den gränsregion i Norden som har störst befolkning. Invånarantalet i Skåne och Själland passerade nyligen fyra miljoner. I Öresundsregionen har vi en fördel av gemensam arbetsmarknad, en expansiv huvudstadsregion och flera lärosäten inom bara några mils avstånd.

Att vara en del av en större region skapar möjligheter för skånska företag, men löser inte alla utmaningar. I år har jag gjort en riktad insats för att besöka företag och entreprenörer runt om i Skåne. Det har varit väldigt givande och jag har mött en stark drivkraft och målmedvetenhet både hos mindre företag och stora näringslivsaktörer. Glädjande är att många företagare värnar om hållbarhetsfrågor, Skåne har goda förutsättningar att leda utvecklingen när det gäller innovativ miljöteknik och grönt företagande. Jag är stolt över att Skåne är en föregångare inom klimatområdet. Här nådde vi våra klimatmål för 2020 redan 2015. Nu har vi antagit en ny klimat- och energistrategi för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030, som jag är övertygad kommer att stärka Skåne som en attraktiv plats att leva, bo och driva företag i.

LÄS MER: "Jag möter stark framtidstro i Östergötland!"

Flera företagare jag mött har berättat att de, trots en relativt hög arbetslöshet i Skåne, har problem att få tag i kompetent arbetskraft. Här behöver vi göra mer för att öka rörligheten på arbetsmarknaden – mellan län, mellan Skåne och Själland, och inte minst mellan arbetslöshet och arbete. Vägen framåt går genom träget arbete och samverkan mellan olika aktörer: företag, forskning, myndigheter med flera. Ett gemensamt ansvarstagande är nödvändigt för att skapa en framgångsrik region, och säkerställa att den är framgångsrik även för kommande generationer.

Förmågan till samverkan har vi verkligen fått pröva denna sommar, med extrem torka och vattenbrist. Effekterna kommer att ha stor påverkan på Skåne och andra län under lång tid framöver. Det är utmanande på flera sätt, men vi har också gjort lärdomar som vi kommer att ha stor nytta av i framtiden.

Dela artikeln

Journalist

Anneli Hulthén

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor