European Media Partner
Inte minst utanför Helsingborg och Landskrona lastas mycket gods om för vidare transport vid bland annat DSV:s, Postnords och ICA:s terminaler, för att nämna några exempel. MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Skåne – Sveriges största transitområde för landsvägstransporter

Varje dag dundrar tusentals långtradare genom Skåne. Så mycket som en tredjedel av Sveriges import och export, mätt i värde, passerar landskapet. Därför har Skånes logistiknav stor betydelse. En position som kommer att bli än viktigare.

“Som vi ser det kommer behovet av snabba, effektiva transporter bara bli större och större för allt fler företag under de kommande åren.”

Ingen annanstans i Sverige är lastbilstrafiken så intensiv som i Skåne där E6:an och delvis E4:an är de stora pulsådrorna som förser svensk tillverkningsindustri och handel med gods.

Det geografiska läget är naturligtvis det främsta skälet till att det är så.
– Vi ligger ju närmast kontinenten. Men vi har också flera av Sveriges största hamnar – Trelleborg, Ystad, Malmö och Helsingborg – inom vårt område, förklarar Per Tryding som är vice VD för Sydsvenska Handelskammaren i Malmö.

Merparten av transporterna till och från de skånska hamnarna sker med lastbil till skillnad från hur det ser ut i Göteborgs hamn, där drygt hälften av transporterna sker med järnväg.
– Dessutom spelar Öresundsbron en viktig roll i transportsystemet, en roll som kommer att förstärkas ytterligare när den nya tunneln mellan Tyskland och Danmark står klar om inte allt för många år. Byggandet är planerat att börja redan nästa år.

Om inte annat märks det under rusningstid, morgnar och kvällar, när lastbilstransporterna ska samsas med arbetspendlare på en motorväg – E6:an – som är underdimensionerad och där konsekvenserna blivit köbildning och en kraftig ökning av antalet olyckstillbud.
– Som vi ser det kommer behovet av snabba, effektiva transporter bara bli större och större för allt fler företag under de kommande åren. Inte minst som en följd av att fler och fler har sitt lager mer eller mindre på lastbilsflaket krävs det att logistiken fungerar, fortsätter Per Tryding.

En annan trend som kommer att spä på trafiken ytterligare, och där logistiken spelar en helt avgörande roll, är den snabbt växande e-handeln. Där finns varorna ofta någon helt annanstans än där köparen finns. Kanske till och med i ett annat land eller på en annan kontinent.

Därför är det inte så konstigt att det ena logistikcentret större än det andra på senare år har växt upp längs med E6:an, likt svampar ur jorden.

Inte minst utanför Helsingborg och Landskrona lastas mycket gods om för vidare transport vid bland annat DSV:s, Postnords och ICA:s terminaler, för att nämna några exempel. Och strax söder om Ängelholm har e-handelsföretaget Boozt etablerat sitt nya stora lager. Även runt omkring Malmö växer det fram flera nya logistikanläggningar.

Hur viktig transportsektorn är för regionen avspeglas också i att så många som mellan 5 och 10 procent av alla i Malmö och Helsingborg har arbeten som på något sett har en anknytning till distribution, lager- och transportsektorn.
– Beräkningar som vi gjorde för några år sedan visar på en ökning med lastbilstransporter med ungefär 2,5 procent per år mellan 2010 och 2030. Mycket som en följd av den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, säger Magnus Gustafsson som är utredare på Trafikverket Region Syd.

– Redan i dag passerar per dygn 4 500 lastbilar i genomsnitt på sträckan Malmö-Helsingborg med toppar på 5 000 fordon och mer. På sträckan mellan Ystad-Malmö kan man räkna med mellan 1 250 och 2 300 lastbilar beroende på mätpunkt och mättillfälle. Och på sträckan Malmö till Kristianstad passerar varje dygn mellan 1 500 och 2 000 tunga fordon.

– I dag måste man ha ett nav både här och i norra Tyskland, ett behov som försvinner med den nya landförbindelsen. Det kan vara både ett hot och en möjlighet. Men jag tror att Skåne kommer att gå stärkt ur detta, avslutar han. 

Fakta

Malmö är den stad som näst efter Stockholm spås expandera mest i Sverige. Tillströmningen ökar stadigt med inflyttning från hela Europa. Starkt bidragande faktorer är bland annat Högskolan/Universitet som är landets största, den mångfacetterade kulturen och den stora arbetsmarknaden.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor