European Media Partner
Skåne är ett paradis för turister SAMHÄLLE

Skåne är ett paradis för turister


Besöksnäringen i Skåne är på stadigt uppåtgående. Antalet hotellnätter har ökat med 40 procent de senaste fem åren i regionen och turismen omsatte år 2016 hela 39 miljarder kronor.

“Skåne har unika möjligheter till hållbar turism med tanke på våra korta avstånd, samt utvecklad cykel- och vandringsturism.”

Turismen betyder mycket för Skåne, inte minst i termer av arbetstillfällen. Nästan 30 000 årsarbeten återfinns inom besöksnäringen och då många jobbar deltid eller säsongsbaserat kan det innebära att uppåt 100 000 personer jobbar i branschen. Turistnäringen växer i hela Skåne och det har gjorts stora investeringar i nya hotell och kongresscenter, som visat sig väldigt lönsamma. Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Mätta Ivarsson (MP), berättar mer om en av basnäringarna inom skånskt näringsliv.
– Skåne är en region med gynnsamt klimat, natur, kultur och upplevelser runt hörnet. Turistbranschen har en enorm potential i vår region och skapar jobb även i delar av regionen där det annars inte finns så många arbetstillfällen.

LÄS MER: Öresundsregionen växer fortfarande!

Pontus Lindberg (M), andre vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden menar att närheten till Danmark hänger ihop med ökningen inom besöksnäringen i Skåne.
– Vi har tidigare betraktat sysselsättning inom turism som genomgångsjobb, men de är ett viktigt smörjmedel för att arbetsmarknaden ska fungera och för att ungdomar ska komma ut på arbetsmarknaden, menar Pontus.


Regionala Utvecklingsnämnden jobbar ständigt med att göra regionen mer attraktiv för turister och de hetaste frågorna är just hållbarhet och digitalisering.
– I Skåne tar man sig enkelt med tåg och buss till mängder av intressanta platser. Cykelturism är väldigt stort och det finns två nationella, snart tre, cykelleder som går runt hela Skåne, som tillsammans med Blekinge är landets främsta cykeldestination. Regionens mål för turism framöver är att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer och den mest hållbara – man vill vara en förebild, säger Mätta.

– Turister vill ha en aktiv semester. Skåne har unika möjligheter till hållbar turism med tanke på våra korta avstånd, samt utvecklad cykel- och vandringsturism. På den digitala fronten har vi utvecklat en ny app för kollektivtrafiken som fungerar för turister, säger Pontus.


Naturen, stränderna och maten, samt TV-serien Bron och Wallanderfilmerna har gjort att intresset för regionen ökat hos utländska turister. På temat nämner Mätta att turismen utifrån kommer att få en rejäl skjuts när Fehrman-Bältbron blir färdig 2028, vilket reducerar restiden Malmö-Hamburg till tre timmar.
– För att utnyttja potentialen som den nya broförbindelsen ger blir det än mer viktigt att olika aktörer samarbetar för att skapa attraktiva vandringsresor, cykelpaket eller weekendresor från Holland, Tyskland och Polen, säger Mätta.

Regionala Utvecklingsnämnden har även gjort en stor satsning på kultur och kreativa näringar inom regionen de senaste åren.
– Vi har haft projekt som syftat till att lyfta medvetenheten hos kommunerna om kultur och kreativa näringar. Det är ofta små företag som behöver fungerande infrastruktur för att vara lönsamma, och där har vi gjort en insats för att synliggöra detta för tjänstemännen.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor