European Media Partner
Skippa planerna – satsa på ny Öresundstunnel SAMHÄLLE

Skippa planerna – satsa på ny Öresundstunnel


Resandet mellan Skåne och Danmark fortsätter att öka. Skånska kommuner driver egna projekt för att binda samman de båda länderna. Mats Améen som har jobbat med Öresundintegrationsfrågor sedan åttiotalet menar att skånska kommuner låst fast sig i allt för smala lösningar.

Om man åker Köpenhamn mellan och Hamburg väldigt snabbt och sen hamnar bakom ett godståg på den svenska sidan så har man tappat en väldigt stor möjlighet som man skulle kunna få i och med den nya resmöjligheten.

I dagsläget driver tre kommuner sin egna lösningar för att förbinda Skåne med Danmark: Malmö, Landskrona och Helsingborg. Malmö vill ha en metro mellan staden och Köpenhamn, Landskrona vill ha en järnvägstunnel till Köpenhamn medan Helsingborg förespråkar en HH-tunnel till Helsingör.
– Först kan man väl säga att det som stör mig i Öresundsdebatten är att olika parter utreder olika tekniska lösningar. Man börjar alltså med de tekniska frågorna i stället för att börja i den andra änden, med att sätta upp tydliga mål. Vad är det man vill åstadkomma, frågar sig Mats Améen.

Mats Améen, som tidigare jobbat som chefsstrateg på Skånetrafiken och arbetar som Senior Consult för Trivector menar att ytterligare en järnvägstunnel är den bästa lösningen utifrån flera olika aspekter.
–Om man uppför en tunnel mellan Malmö och Köpenhamn, via Kastrup så får man en mycket kortare restid. Dels mellan Malmö och Köpenhamn, men framför allt kommer alla skånska orter komma en kvart närmare Kastrup och ungefär 20 minuter snabbare till Köpenhamn. Det kommer alltså att gå snabbare jämfört med dagens järnväg som gör många uppehåll där snabba tåg fastnar bakom långsammare tåg, säger Mats Améen.


Han riktar kritik mot att regeringen och trafikverket inte skaffat sig en egen bild över vad man vill ha ut av Öresundsintegrationen.
– Jag tycker det är viktigt att regionen och staten blir en spelare här också. Det är jätteviktigt att de engagerar sig och funderar på vad som är bäst i större perspektiv. Att man inte har de kommunala glasögonen på sig, utan ser det i ett större perspektiv, säger Mats Améen.

Nu när förbindelsen mellan Köpenhamn och Hamburg utvecklas är det viktigt att man från svensk sida kopplar på till de kommande snabba resmöjligheterna. Denna förbindelse ger en möjlighet att titta på både den nationella och den internationella integrationen och alternativen blir flera.
– Om man åker mellan Hamburg och Köpenhamn väldigt snabbt och sen hamnar bakom ett godståg på den svenska sidan så har man tappat en väldigt stor möjlighet som man skulle kunna få i och med den nya resmöjligheten.

LÄS MER: Amazon, hot eller möjlighet? 

Mats Améen menar att ur både en nationell och regional synvinkel är varken en HH-tunnel eller Öresundsmetron de bästa lösningarna.
– För tågtrafiken är det viktigt att nå centrala Köpenhamn, Kastrup, Malmö och Lund. Det är de fyra viktigaste punkterna och då måste varje alternativ förbindelse utvärderas utifrån hur man täcker upp dessa fyra orter. Det är inte någon av de andra förbindelserna som täcker upp mer än högst två av de fyra viktiga målpunkterna, vilket en ny järnvägstunnel skulle göra. Och då måste man fråga sig om det verkligen är de bästa förbindelserna som man utrett hittills, säger Mats Améen.

En annan fördel med en ny tunnel, är det skulle fungera mycket bättre i störningssituationer, menar Mats Améen.
– Om den ena förbindelsen slås ut så finns det resmöjligheter med den andra förbindelsen. Om Öresundsbron skulle stängas på grund av hård vind till exempel så kan man åka den andra förbindelsen som då antagligen skulle vara en tunnel, säger Mats Améen.

Fakta

Text: Enes Mehmedagic

Bildtext: Mats Améen, jobbar med Öresundintegrationsfrågor.

Foto: Lars Lydig

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor