European Media Partner
Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. KOMMUNER OCH REGIONER

SKL ser potential i nyanlända

I landets kommuner och regioner finns många intressanta arbetsuppgifter och i kombination med stora rekryteringsbehov skapas stora möjligheter för den som tar klivet dit. Men utmaningar finns fortfarande.

– Vi behöver skapa nya system för att slussa in alla som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Det konstaterar Anders Knape som sedan i mars är ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Vi får mycket positiv feedback från medarbetare som berättar att jobb inom exempelvis vård och skola har många mervärden och kvaliteter som gör att de anställda mår bra och gillar att gå till jobbet, något som känns väldigt bra.

SKL är landets största avtalsskrivande organisation vars centrala löneavtal omfattar 1,2 miljoner arbetstagare. En av de stora utmaningarna för kommuner och regioner är att hitta rätt kompetens i en allt hårdnande konkurrens om arbetssökande.
– I våra sektorer har vi dels stora pensionsavgångar framöver och ett ökat behov av tjänster beroende på den demografiska utvecklingen. Vi har både större barnkullar att ta hand om och fler som blir äldre. Sammantaget skapar det ett stort rekryteringsbehov som vi jobbar hårt med att lösa.

Anders konstaterar att SKL:s medlemmar måste jobba med fler parametrar än bara löneutvecklingen. Det gäller att skapa intressanta karriärvägar, en ökad jämställdhet och attraktiva arbetsplatser för att få fler att vilja utbilda sig och jobba i de branscherna.
– Det räcker heller inte med att bara locka till sig ny kompetens, vi måste även se till att de vill stanna och utvecklas vidare inom våra sektorer. För att lyckas med det har många av våra medlemmar avancerade traineeprogram, kompetensutvecklingsstrategier och jobbar ständigt för att öka delaktighet och samhörighet på arbetsplatserna. Det tål dock att påpekas att kommuner och regioner har de mest jämställda lönerna på marknaden.

SKL jobbar även med olika typer av påverkansarbete genom att sprida kunskap om de sektorer de företräder och att skapa ett intresse för olika arbetsuppgifter. En viktig fråga är möjligheter att gå upp i arbetstid, från deltid till heltid. Det är viktigt för den enskilde individen, menar Anders.
– Om alla som i dag jobbar deltid skulle gå upp till heltid skulle det motsvara 50 000 heltidstjänster, vilket skulle betyda enormt mycket för våra medlemmar. Men för att komma dit måste vi skapa betydligt mer flexibilitet i systemet så att fler både orkar och vill jobba mer, säger han.

Det kan exempelvis handla om att låta en person fylla sin heltid med flera olika arbetsuppgifter för att skapa ett mer variationsrikt jobb, det vill säga att hitta nya sätt att organisera jobben.
Inte minst ser han stora behov av att hitta sätt att få in nyanlända i utbildning och arbete, både för att det ger dem själva en betydligt högre livskvalitet om de kommer ur försörjningsstödet och för den stora samhällsnytta de skulle kunna bidra med.
– Vi behöver skapa nya system för att slussa in alla som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det kommer naturligtvis kosta en del, men det är en kostnad vi måste ta. Det finns många vägar att gå, men det är viktigt att vi aldrig får göra avkall på kvaliteten på de arbeten som utförs. Jag skulle gärna se att det skapades en nationell strategi för hur vi ska klara välfärdsuppdraget framöver, avslutar han. 

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor