European Media Partner

SkogsElmia med fokus på effektivitet och lönsamhet 


SkogsElmia, den 6 – 8 juni, bjuder på många spännande nyheter för hela skogsbranschen. En tydlig trend är att den digitala tekniken nu på allvar gör sitt intåg i skogen. Även inom det småskaliga skogsbruket.

Vi har alla förra sommarens rekordtorka i minnet och de problem som följde med den, till exempel den ökade brandrisken.

I början av juni träffas hela Skogssverige på SkogsElmia för att ta del av det allra senaste inom skogsbruket när det gäller såväl metoder, teknik som maskiner.

Mässan, som arrangeras på Bratteborgs gård strax söder om Jönköping, brukar locka över 25 000 besökare från hela landet, som på ett eller annat sätt är engagerade inom skogsbruket – skogsägare, maskinentreprenörer och skogliga tjänstemän från myndigheter och företag. Många besökare kommer också från våra nordiska grannländer.

– Temat för SkogsElmia 2019 är ”Framtidens skogsägande”. På så sätt vill vi sätta fokus på själva skogsägandet och de möjligheter och utmaningar som väntar runt hörnet, berättar Mattias Pontén som är mässansvarig.

– Vi räknar dessutom med att över 300 utställare kommer att finnas på plats, så det kommer att hända mycket spännande, det kan jag lova redan nu.

Under intensiva och underhållande dagar får besökarna tillfälle att testa nyheter, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta och värdefulla kontakter.

– Det finns mycket ny teknik och många smarta lösningar att ta del av, fortsätter Mattias Pontén. Digitaliseringen inom skogsbruket är alltmer påtaglig och flera nya tjänster och möjligheter kommer att demonstreras på mässan.

– Det har exempelvis aldrig förut varit så snabbt och enkelt att samla in och hantera data. Nu kan man till och med enkelt hantera skogliga data ända ner på trädnivå med position och höjd för varje enskilt träd. I Drone Zone kommer det att visas hur drönare kan bidra till och effektivisera skogsbruket och det kommer också finnas möjlighet att köpa sin egen drönare.

Ett av förra årets succéområden kommer också tillbaka, säger Mattias.

– Load and Transport var ett nytt område 2017, som väckte stort intresse. Det temat spinner vi vidare på med logistiklösningar och virkeshantering ända fram till och med inmätning vid industri. Just virkesmätningen har utvecklats mycket snabbt och nu matas mycket av virket på distans med hjälp av bildtolkning.

Flera tillverkare av mindre skogsmaskiner har också nyheter på gång. Man kan lugnt påstå att utbudet av riktigt bra maskiner för skogsägaren eller den nischade entreprenören aldrig har varit större.

– Tekniken som tidigare bara funnits på professionella skogsmaskiner kommer nu även på skogsvagnar till traktorer och på mindre maskiner. Flera tillverkare har också kombinationsmaskiner som möjliggör både skörd och skotning, förklarar Mattias Pontén.

– Nyheter med riktigt mycket klös finns dessutom bland motorsågarna. Både Stihl och Husqvarna har nya produkter. Batteridrift är nu också fullt möjligt på motorsågar och röjsågar. Exempelvis visar Cramer en batterimotorsåg på 2,5 kilowatt, vilket motsvarar en 50 cc bensinmotorsåg. Cramer visar också vinschar som drivs av samma batteri.

Uppvisningar och utbildningsmoment står också på programmet med Stihl Timbersports och Champs of Logging.

På årets SkogsElmia delas extra många utmärkelser ut. En av dessa är The Golden Logger som lyfter fram framstående skogsentreprenörer inom avverkning. Ny för i år är The Silviculture Award, där SkogsElmia på motsvarande sätt vill lyfta duktiga skogsvårdare.

– Nytt för 2019 är även SkogsElmia Innovation Award, en utmärkelse som syftar till att lyfta fram nyheterna och utvecklingen i branschen. Inte mindre än 15 spännande bidrag har kommit in där hela skogsbranschen finns representerad med bidrag inom allt från teknik för skogsmaskiner och handhållen utrustning, skogsvård och några appar som underlättar skogsbrukandet, berättar Mattias Pontén.

– Ett par bidrag med revolutionerande teknik inom spårbarhet för virke finns också med och detta kommer naturligtvis också att demonstreras.

Uppskattade är också de kortseminarier som hålls som en del av SkogsElmia, och där olika ämnen tas upp till diskussion.

– Bland årets föredrag finns frågeställningar som handlar om allt från ägarskiften och skogsförvaltning till markskonande teknik och logistik, berättar Mattias Pontén.

Andra ämnen som uppmärksammas är hur klimatförändringar påverkar skogsbruket.

– Vi har alla förra sommarens rekordtorka i minnet och de problem som följde med den, till exempel den ökade brandrisken. I år ser vi dessutom ökade problem med skadeinsekter, som barkborrar som gynnades av värmen och som nu riskerar att orsaka stora skador på skogen.

Text: Martin Westholm

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor