European Media Partner

Snabbt ökande intresse för hållbart byggande 


Intresset för hållbart byggande växer. Från att tidigare mest ha handlat om miljö och energieffektivisering i driftsskedet har begreppet vidgats till att omfatta såväl ekonomiska som sociala hållbarhetsaspekter där ett cirkulärt tänkande är utgångspunkten.

Pär Svensson är ordförande i Building Future Institute, BFI, som arbetar för att främja ett hållbart byggande och en hållbar samhällsutveckling i stort.

Med en civilingenjörsutbildning i botten och genom att under flera år ha jobbat med byggprojekt har han skaffat sig en gedigen erfarenhet och i dag brinner han för att föra sina kunskaper vidare till en större krets intressenter.

– Vi är inne i ett spännande skede som kommer att påverka hela byggbranschen, säger han. Det handlar mycket om energieffektivisering och kretsloppstänkande, men också om ekonomiskt långsiktiga affärsmodeller och det sociala perspektivet.

Av samma anledning använder BFI en ny hållbarhetsdefinition ”Människa (hälsa och välbefinnande) i ett ekonomiskt system inom de ekologiska förutsättningarna”. På så sätt får man med såväl de sociala och ekonomiska aspekterna som de ekologiska i en och samma helhet.

Building Future Institute arbetar med rådgivning, utbildning och genom att ge vägledning och stöd till olika byggprojekt.

– När det tidigare handlade mycket om tekniska lösningar handlar det i dag om att se till helheten. Med utgångspunkt från social hållbarhet som bygger på parametrar som exempelvis hälsa, välbefinnande och trygghet krävs också en ekonomisk hållbarhet, fortsätter Pär Svensson.

– Det är viktigt att också kunna räkna hem affären på något slags marknadsmässiga villkor. Annars är det ingen som är villig att investera.

– Den tredje aspekten handlar om själva byggandet – val av material och byggmetoder som hushåller med jordens resurser, som är förnybara och som går att återanvända eller återvinna i ett ekologiskt kretslopp. Men som också håller över tid.

Samtidigt understryker Pär Svensson att begreppet hållbarhet är under ständig förändring, att det handlar om en utvecklingsprocess, där också ledarskap är en viktig del, för att stimulera till innovation, utveckling och lärande.

Samverkan och samordning är viktiga delar i hållbarhetsarbetet. Vi kan inte fortsätta att tävla om vem som gör mest och vem som tänket bäst. Vi behöver hjälpas åt. Vi tänker olika och har alla olika förutsättningar, men vi vill samma sak. ”Se till att det finns möjlighet till ett gott liv för även våra barn och barnbarn”. Inom Building Future Institute kallar vi det för ödmjuk proaktivitet. Att med kunskap och medvetenhet, möta personer och företag på den nivån där de är, så att de kan komma vidare från att prata hållbart till att göra hållbart.

Som exempel på hållbart byggande lyfter Pär Svensson fram två exempel. Det första handlar om ett nytt studentboende i Göteborg som byggs av Chalmers studentbostäder med Space M2 som husleverantör.

Gibraltar Guesthouse är en trähybridbyggnad av industriellt tillverkade trävolymelement, som kombinerar olika träbyggnadstekniker med stort fokus på det estetiska uttrycket. Byggnaden är helt demonterbar utan att göra avkall på varken byggnadskvalitet eller inomhuskomfort och kommer att klara passivhuskrav och certifieras enligt miljöbyggnad silver. Hållbart, effektivt och vackert!

Projektet är även ett testpilotprojekt för ett nytt digitalt LCA-verktyg för beräkning av energianvändning och klimatpåverkan för byggmaterial i hela dess livscykel.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor