European Media Partner

Solceller – snällt mot både miljö och plånbok


Fler väljer att använda energi från solceller. Den ökade populariteten är tack vare de ekonomiska fördelar nya moderna solceller kan bidra med i dag.

Solceller är en långsiktig investering och en kund kan förvänta sig en fungerande anläggning i minst 30 år – ofta ännu längre. Enligt Jon Persson, head of solar and energy storage på EON, är de största fördelarna med att investera i solceller en bättre ekonomi, ett ökat fastighetsvärde och sist men inte minst en bättre miljö.
– Det är lönsamt att investera i solceller – dessutom påverkas inte den el som produceras av solcellsanläggningen av framtida elprisfluktuationer, nätavgiftsförändringar och skattejusteringar. Kunden får en högre självförsörjandegrad helt enkelt, säger han och fortsätter:

Något som för ett antal år sedan enbart handlade om att ta hand om miljön har nu även blivit en ekonomisk faktor för både företag och hushåll.
– Det är oerhört kul att jobba med en produkt som nästan alla har en positiv känsla kring. Människor som använder solceller vet att de bidrar aktivt till en förbättring – dels av vår miljö, men också av vårt samhälle i stort, säger Jon Persson.

E.ON jobbar med alla typer av kunder på solcellsmarknaden – från stora företag till enskilda villor. Just nu är sol ett av företagets mest prioriterade tillväxtområden för framtiden.
– Det övergripande målet är att bli ledande aktör på den svenska marknaden. Detta kräver förstås ständiga förbättringar både i kundbemötande och produktutveckling, menar Jon Persson.

EON erbjuder sina kunder solceller, med målsättning är att deras kunder ska känna sig helt nöjda med allt ifrån installation till framtida byte eller nedmontering av solcellspanelerna.
– Det är viktigt att kunden känner sig trygg med sin solcellsanläggning under hela dess livstid, och inte enbart fram till färdig installation på taket. Därför uppmanar vi alla att vara noga med valet av leverantör och välja en erfaren, pålitlig sådan – går något fel måste man kunna få hjälp, säger Jon Persson.

– Även fastighetsvärdet påverkas positivt, oberoende av om det är en näringsfastighet eller en privat bostad. Sist men inte minst är en solcellsanläggning, som nämnts tidigare, en stor investering i vår planet. Tillsammans kan vi vara med och påverka för framtida generationer.

– Det är svårt att säga exakt, och skiljer sig förstås från kund till kund. Men generellt tjänar en kund det hen slipper köpa genom sitt ordinarie elhandelsavtal – den så kallade alternativkostnaden. Utöver detta får kunden ersättning för eventuell överskottsproduktion, vilket i sin tur innebär att all producerad solel kommer systemet och miljön tillgodo.

De flesta som investerar i en solcellsanläggning med dagens förutsättningar gällande elpris, skatter, nätavgifter och investeringsnivåer, har en återbetalningstid på mellan 10-15 år. I många fall till och med snabbare än så.
– En större anläggning på en kommersiell fastighet eller industrilokal har en kortare återbetalningstid än en villa – drivet av att investeringen per installerad kilowatt blir lägre. Återbetalningstiden ska jämföras med den förväntade livslängden på solcellsanläggningen samt det faktum att solcellspanelerna har en produktionsgaranti på upp till 25 år, avslutar Jon Persson. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor