European Media Partner

Solenergi- ett energislag med framtiden för sig


Andelen producerad solenergi i Sverige har de senaste fem åren ökat med mellan femtio och hundra procent per år. Flera faktorer talar för att solenergi är ett energislag som kommer att fortsätta växa. Ett höjt statligt stöd för privatpersoner, mer kostnadseffektiv teknik och en möjlighet att delvis kunna producera sin egen el talar för solenergins framtid.

”En viktig åtgärd för att öka andelen solenergianläggningar i Sverige är att förenkla regelverket.”

– De främsta skälen till att solenergimarknaden har expanderat i snabb takt de senaste åren är att allt fler betraktar solenergi som en lönsam investering som kan ge avkastning på mellan tre och sju procent utifrån nuvarande elpriser. Priserna på solenergianläggningar har gått ner och sedan den första januari i år har såväl privatpersoner som företag möjlighet att få sin investering subventionerad med trettio procent via ett statligt stöd, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Privatpersoner står i dagsläget för drygt trettio procent av solenergiinstallationerna som genomförs runtom i landet. För att öka solenergins andel i Sveriges totala energiproduktion krävs flera åtgärder som kan bidra till att utvecklingen accelererar.
– En viktig åtgärd för att öka andelen solenergianläggningar i Sverige är att förenkla regelverket. Regeringen fokuserar just nu på att minska administrationen för privatpersoner som investerar i en solenergianläggning. En åtgärd som skulle förenkla är ett slopat bygglovskrav. Vi ser också gärna att den skattereduktion som privatpersoner som producerar egen solenergi har rätt till tidsbestäms. I dagsläget förlängs skattereduktionen år från år, men för att den som investerar i en solenergianläggning ska kunna förutse kostnaderna krävs ett mer långsiktigt perspektiv än så, säger Johan Lindahl.

Solenergi är i dagsläget ett av de tystaste, mest miljöskonsamma och minst utrymmeskrävande energislagen. Många som väljer att investera i en solenergianläggning vill förstås också göra en insats för miljön. En privatperson som äger en egen solenergianläggning blir delvis självförsörjande på el. Möjligheten att minska beroendet av elbolagen är ett argument som väger tungt för somliga, inte minst de som är bosatta på landsbygden. För dem kan en solenergianläggning med batteri fungera som en slags försäkring som säkerställer energitillgången i samband med elavbrott.
– En solenergianläggning är en långsiktig investering. De flesta tillverkare utfärdar garantier på mellan tjugofem och trettio år, men livslängden är troligtvis längre än så. Ytterligare en åtgärd som kan få solenergimarknaden att växa snabbare är en utvidgad energiskattebefrielse på egenproducerad och egenkonsumerad el. I dagsläget får den som har en anläggning större än 225 kilowatt per år betala energiskatt på den egenproducerade och konsumerade elen. Vi tycker att el som produceras för eget bruk, precis som andra saker som till exempel bröd, mat, med mera, inte ska beskattas, säger Johan Lindahl.

För närvarande pågår två utredningar kring solenergi på regeringsnivå. En av dem presenteras i mars i år och fokuserar på om skattereduktionen för privatpersoner som producerar solenergi även kan omfatta andelsägd solenergi. Det skulle innebära att en privatperson som exempelvis äger andelar i en solenergipark kan få tillgång till samma skattereduktion som en villaägare med en egen solenergianläggning. Den andra utredningen tittar på hinder för småskalig elproduktion, energieffektivisering och batterilagring. Utredningen presenteras i höst och ska bland annat innehålla konkreta förslag på hur administrativa hinder för privatpersoner som vill investera i solenergi kan undanröjas. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor