European Media Partner

Stockholmsregionen är en hållbar region – men mycket arbete återstår

Hållbara städer är ett begrepp som hamnat allt mer i fokus på senare år. Hållbara städer bidrar till regionens attraktionskraft och kombinerar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom att sätta medborgarna och deras intressen i fokus. Nu genomförs omfattande forskningssatsningar på just hållbara städer.

Viable Cities är det hittills mest långsiktiga forskningsprogrammet med inriktning mot smarta och hållbara städer.” Olga Kordas

–I städer har invånarna goda förutsättningar att dela många olika resurser på ett smart sätt, från flerbostadshus till kollektivtrafik och parker. Stockholm och Sverige har ett internationellt gott renommé på hållbarhetsområdet, men samtidigt återstår många utmaningar och mycket arbete, säger Olga Kordas, forskare vid KTH och programchef för innovationsprogrammet Viable Cities.

Hon nämner innovativa hållbara stadsdelar som Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden som exempel på hållbarhetssatsningar i Stockholmsregionen. Samtidigt pågår många hållbarhetsprojekt även i äldre stadsdelar.

Hösten 2017 genomfördes den första utlysningen i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation kring smarta och hållbara städer. Närmare en miljard kronor kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på det tvärvetenskapliga programmet, som leds av KTH och samlar ett femtiotal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.
– Viable Cities är det hittills mest långsiktiga forskningsprogrammet med inriktning mot smarta och hållbara städer. Det ska bidra till en rad innovationer som ska driftsättas under de närmaste tjugo åren. Det som skiljer Viable Cities från andra program är att vi ska använda digitaliseringen som en hävstång för att bygga hållbara städer, och förnya redan byggda städer för att göra dem attraktiva och livskraftiga, säger Olga Kordas.

Ytterligare en faktor som utmärker Viable Cities är att även enskilda medborgare kan ansöka om projektmedel. Det innebär att många aktörer med bra idéer om hur staden kan förbättras kan lämna in en ansökan.
–Arbetet med forskning kring hållbara städer är viktigt eftersom det ökar förutsättningarna för att Sverige ska nå de energi- och klimatmål som formulerats i Parisavtalet. Det fyller också en avgörande funktion för att städerna ska genomsyras av engagerade medborgare som upplever en god livskvalitet, välbefinnande i staden och har en hållbar livsstil, säger Olga Kordas.

Hennes målsättning är att Viable Cities, utöver miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, även ska bidra till att stärka den demokratiska hållbarheten.
–En övergripande utmaning i arbetet med att skapa hållbara städer är att städer är komplexa system som kräver bred samverkan och ett långsiktigt konsekvenstänkande. Förändringar på ett område får alltid konsekvenser på ett annat, det är därför viktigt att forskningen kring hållbara städer är långsiktig och att man resonerar kring konsekvenser av olika förändringar i flera led. Det är viktigt att alltid återkomma till ett holistiskt helikopterperspektiv i forskningen, säger Olga Kordas. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor