European Media Partner

Stor potential för energieffektivisering


Bebyggelsen, med bostäder och lokalfastigheter, står för 40 procent av energianvändningen i EU. Men trots att verktygen och metoderna finns på plats för energieffektivisering så används de inte i tillräcklig omfattning.

”Det jag hoppas på är att fler fastighetsägare förstår potentialen i och värdet av att effektivisera energi-användningen.”

Det slår docent Per-Erik Nilsson, VD på CIT Energy Management, fast. Han är även koordinator för Belok, ett nätverk initierat av Energimyndigheten bestående av 21 stora fastighetsägare och förvaltare, som gemensamt utvecklar energieffektiviserande metoder och verktyg.
– Vi har bland annat tagit fram ett verktyg som hjälper fastighetsägare att utvärdera och prioritera energieffektiviserande åtgärder som samtidigt hålls inom givna ekonomiska ramar. Man måste inse att en fastighetsägare måste hitta en balans mellan energisparande åtgärder och total ekonomi.


Belok är ett nätverk för lokalfastigheter, motsvarande nätverk för bostadsfastigheter är BeBo.
– När det gäller tekniska lösningar för fastigheter så finns skillnader mellan vad som kan göras om det gäller lokaler eller bostäder. Lokaler har ofta många tekniska installationer som man kan åtgärda på olika sätt för att spara energi. För bostadshus så är det främst det yttre skalet man kan påverka, vilket måste göras i samband med större fasadrenoveringar då det är kostsamma ingrepp.

För lokalfastigheter finns dock flertalet lösningar, exempelvis att trimma nuvarande tekniska installationer så att de blir effektivare eller att byta ut äldre installationer mot moderna.
– I det befintliga fastighetsbeståndet finns många äldre hus som har mer eller mindre ålderstigna installationer som drar mer energi än de moderna. Det är därför viktigt att man med jämna mellanrum går igenom fastigheten och gör en ordentlig energiutvärdering.

LÄS MER: Byggbranschen behöver ny kompetens 

Enligt lagen måste fastighetsägare genomföra en energideklaration vart tionde år och man kunde tro att det skulle leda till en succesiv uppgradering av fastigheterna.
– Men så är dessvärre ofta inte fallet då många fastighetsägare handlar upp den tjänsten och väljer den billigaste som ofta blir en mer ytlig genomgång. Jag skulle önska att fler i stället valde att använda energideklarationen till att göra en mer omfattande och fördjupad utvärdering av fastighetens energiprestanda, då skulle de hitta mycket som kunde åtgärdas.

Enligt Per-Erik Nilsson kan digitaliseringen förenkla energieffektivisering.
– Det finns i dag många digitala applikationer som öppnar möjligheter för att kunna styra befintliga installationer bättre, att hämta in mer data som hjälp för styrning och att samordna insatser tillsammans med leverantörerna, för att bara nämna några exempel.

Det var först i början på 2000-talet som man på allvar bestämde sig för att ta tillvara på den stora potential som fastigheter utgör för att minska energianvändningen i samhället. Sedan dess har bland EU jobbat hårt med att utveckla riktlinjer och direktiv som ska hjälpa länderna att styra upp energianvändningen i fastigheter.
— Det jag hoppas på är att fler fastighetsägare förstår potentialen i och värdet av att effektivisera energianvändningen och även inser hur mycket verktyg och metoder som finns. Det är bara att börja använda dem, avslutar han. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor