European Media Partner
ÅF:S konsulter upplever stor variation UTBILDNINGAR OCH KARRIÄR

Stor variation i uppdragen för konsulterna

ÅF är ingenjörs- och konsultföretaget i Malmö som är engagerade i allt från Malmös hållbarhetsarbete till Lunds Spårväg. Som konsult hos ÅF är variation och stor frihet vardag

För den som brinner för samhällsbyggande och hållbarhet finns många intressanta möjligheter på ÅF. Inte minst i södra regionen, där det satsas mycket på infrastruktur och stadsplanering. Ett av ÅFs senaste uppdrag är projekteringen av fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund.
Lisa Kullendorff är regionchef inom samhällsbyggnad för ÅF i syd, en region som i företaget innefattar Skåne, Blekinge och delar av Småland.
– Detta är ett av de största infrastrukturprojekten i regionen just nu och vi är väldigt glada att få vara en del av det”, säger hon.

När Malmö stad styr mot en mer hållbar riktning är ÅF med och bidrar. Engagemanget är en chans för medarbetarna i företaget att använda sin kompetens för att skapa en bättre och smartare framtid. Inom ramavtalet som ÅF har med Malmö Stad ingår bland annat att ta fram ett hållbarhetsprogram för Amiralstaden, baserat på de av FN uppsatta hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Ett annat projekt är Malmö Innovationsarena (MIA) som pågår under tre år och syftar till att hitta nya samverkans- och organisationsformer med hög innovationshöjd. Fokus ligger på ett antal stadsområden i Malmö. ÅF arbetar bland annat med löpande följeforskning av detta spännande och komplexa projekt.
Eventet Climathon går av stapeln den 27 oktober – där ett antal aktörer under 24 timmar tar fram transportlösningar för ett hållbart Sofielund.

Lisa Kullendorff understryker vikten av att kunna anpassa jobbet efter individen.
– Många uppskattar möjligheten till variation och omväxlingen med kortare projekt, medan andra är tryggare i långsiktiga åtaganden. Oavsett vet vi att våra medarbetare uppskattar att det finns en spännvidd i de kunder och uppdrag vi arbetar med, menar hon.

ÅF har dessutom varit engagerade i projekteringen av spårvägen i Lund.
– Spårväg var nytt för oss arbetet med projektet har därför varit extra roligt och utmanande. Dessutom har flera olika delar av ÅF samarbetat – något som också varit otroligt givande.

För att lära sig mer om själva spårvägbyggandet har ÅF varit på studiebesök i såväl Norge som Nederländerna. Spårvägar som transportsystem i städer är på uppgång och en intressant del i att hitta goda mobilitetslösningar för stadsmiljö.
– I planeringen har det varit viktigt att välja såväl praktiskt lämpliga som estetiskt tilltalande lösningar”, förklarar Lisa Kullendorff.

Samhällsbyggandet har verkligen tagit fart i regionen och det pågår många projekt just nu. En av utmaningarna för ÅF är att rekrytera kompetenta medarbetare för att hantera den ökade efterfrågan.
– Vi jobbar mycket med att ha roligt på jobbet och att ha en sund arbetsbelastning. Hos oss finns möjligheten att ta ansvar och samtidigt arbeta fritt, säger Lisa Kullendorff.

För att hitta rätt personal vänder sig ÅF mot sina existerande nätverk men även mot högskolor. De deltar ofta i marknadsdagar, bland annat genom ett program som de kallar Future Talent, där unga talanger erbjuds praktik och andra möjligheter i företaget.
– Vi vill ha personal med lång erfarenhet såväl som nyutexaminerade personer i samma grupp, för att skapa en god dynamik i arbetslagen. De som har arbetat länge hos oss får dela med sig av sina kunskaper till de som fortfarande håller på att utbilda sig, förklarar Lisa Kullendorff. 

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor