European Media Partner

Stora satsningar på självstyrande skogsmaskiner

Automatiseringen inom skog- och transportindustrin ska göra arbetet i skogarna säkrare och mer skonsammare. Nu görs stora satsningar på autonoma system. 

Allt fler uppgifter som utförs av människan ersätts med tekniska lösningar i takt med att vår samtid digitaliseras och automatiseras mer och mer. Förutom att det frigör arbetsmöjligheter och underlättar vid slitsamt arbete medför utvecklingen ett säkrare arbete. I transport och industrisektorn har utvecklingen kommit långt och nu satsar Vinnova och skogsbranschen 20 miljoner kronor för att utveckla självstyrande skogsmaskiner. 

 

De självstyrande maskinerna ska effektivisera arbetet och minska antalet arbetsplatsolyckor i skogsindustrin. Olle Gelin är civilingenjör på Skogsforsk och ser många fördelar med utvecklingen. 
- För maskinoperatören är det väldigt mångfacetterat arbete som innebär planering och ett stort ansvar där väldigt många beslut ska tas. Att automatisera kommer att avlasta operatören så att denne kommer att kunna prestera högre under dagen. Automatiseringen kommer också göra det lättare att rekrytera nyexaminerad personal som kommer kunna börja producera med produktivitet redan första dagen. Om man har en duktig förare med en autonom maskin kommer det att göra arbetet optimalt. Maskinen är outtröttlig och följer sitt mönster och sin algoritm varje gång, vilket gör att man får bort riskerna med den mänskliga faktorn, säger Olle Gelin och fortsätter;

 - När maskinföraren inte behöver sitta ombord kommer vi att kunna bli av med helkroppsvibrationer och fallolyckor till exempel. Det bidrar helt enkelt till en bättre arbetsmiljö. 

 

Den logistiska biten kommer att bli smidigare och ge mer plats för virket och maskinerna kommer att bli lättare och mer skonsamma för skog och mark än de som är i bruk idag. 

- I förlängningen kommer vi till exempel kunna lyfta av hytten och göra maskinerna lättare. I dag är maskinerna så stora och personalkostnaden hög. I framtiden kommer vi kunna göra mindre maskiner när inte personalkostnaden är knuten till maskinerna på samma sätt, vilket bidrar till skonsamhet. 

 

Hur ser du på framtiden när det kommer till ny teknik inom transport- och industrisektorn? 

- Automatiseringen och digitaliseringen går starkt i alla sektorer och kommer att fortsätta så till den graden att de är mer eller mindre autonoma. Det gör att industrin kommer att fatta bättre beslut och utvecklingen kommer att fortsätta och bli mindre personalberoende och mer självgående, säger Olle Gelin. 

Dela artikeln

Journalist

Filip Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor