European Media Partner
Pia Wågberg, affärsutvecklare på det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE. INDUSTRI

Stort intresse för nya förpackningar


Förpackningar är ett sannerligen omdebatterat ämne i dagens hållbarhetsdiskussioner och utmaningarna ökar i takt med en allt högre konsumtion. Men intresset för att hitta lösningar har aldrig varit så stort, menar Pia Wågberg på RISE.

De stora jättarna ville ha lösningen i går.

I rådande hållbarhetsdiskussioner har förpackningarnas vara eller inte vara med all rätt intagit en framträdande roll. Utmaningarna att ta hand om allt större mängder använda förpackningar till följd av ökad konsumtion och allt högre ställda krav på produkterna innebär att vi måste hitta nya, effektiva alternativ och det snarast. Det håller inte längre att bara passivt titta på när avfallsbergen växer sig enorma på både land och i våra hav. Framtidens förpackningar måste vara miljöanpassade och framtagna för återanvändning, återvinning eller kompostering.


Frågan har visserligen varit på tapeten länge, men utvecklingen av hållbara alternativ har inte riktigt fått det genomslag som hade behövts. En stor del av förklaringen går bland annat att hitta i plastens förträfflighet. Men nu verkar det vara stora saker på gång, enligt Pia Wågberg, affärsutvecklare på det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE:
– Nu märker vi ett enormt intresse från företagen. De vill hitta hållbara förpackningslösningar och det så snabbt som möjligt. Det verkar som om proppen har gått ur.


Det stora intresset för hållbara lösningar är givetvis positivt, inte minst för RISE som länge fokuserat på just de här frågorna.

– Jag har i många år jobbat med att hjälpa företag att skapa affärsmöjligheter med hjälp av förpackningar, men har aldrig tidigare sett ett sådant intresse för hållbara alternativ.


Framför allt gäller det de riktigt stora företagen, varumärkesföretagen som marknadsför och distribuerar mängder med kända varumärken på den globala marknaden.

– De är extremt rädda om sina varumärken och det håller inte längre att förknippas med förpackningar som inte är hållbara. På Greenpeaces lista över de företag som med sina produkter skräpar ner mest finns flera av de stora varumärkesföretagen, och det är allt annat än en attraktiv lista att vara på. Trycket på att hitta bra lösningar är därför stort och många av varumärkesföretagen skulle gärna haft de här lösningarna klara redan i går.


Samtidigt skapar givetvis det ökade intresset större förutsättningar för att utveckla smarta lösningar, vilket kan ses genom en ökning i resurstilldelningen.

Men lösningen ligger inte bara i att få fram nya förpackningsmaterial – en stor del av problematiken ligger i processerna, det vill säga transportkedjan och därmed även hanteringen av använda förpackningar.

– I vår strävan att hjälpa företagen att bli mer hållbara börjar vi med att se över deras transportkedja. Vi försöker ta ett helikopterperspektiv för att få en bättre överblick över hur transporterna ska effektiviseras – där finns mycket att hämta. Det kanske inte alltid är en ny förpackning som behövs utan bara en bättre transportkedja, menar Pia Wågberg.


Transportkedjan och återvinningen i all ära, men vi kommer aldrig ifrån behovet av nya produkter och där ser Pia Wågberg och hennes kollegor en spännande utveckling framöver.

Huvudfrågan här är hur man kan ersätta plast med andra material.

– Plast är inget man bara ersätter hur som helst eftersom det ett mycket funktionellt material. Det är tåligt, flexibelt, transparent och klarar framför allt att stå emot väta, förklarar Pia Wågberg som ser framför sig att man helt enkelt måste få fram material med liknande egenskaper men som samtidigt är växtbaserade och till fullo återvinningsbara.


Cellulosafiber är ett alternativ som av många framhålls som ett möjligt alternativ, där vi i Sverige givetvis har en fördel med tanke på vårt omfattande skogsbruk. Även om utvecklingen nu går snabbt framåt återstår en hel del utvecklingsarbete innan fiberförpackningar på allvar kan tävla med plasten.

Inom utvecklingen av cellulosa jobbar man med ett spännande projekt kring digital cellulosa.

– Här sker just nu mycket spännande forskning med oanade möjligheter framöver. Digital cellulosa är cellulosa som kombinerats med elektroaktiva material för att på så vis skapa funktionalitet och ett material som kan kommunicera i en digital värld samtidigt som det är hållbart och miljövänligt, förklarar Pia Wågberg och fortsätter:

– Då kan vi till och med ta fram aktiva förpackningar som kan känna av och anpassa sig till sin omgivning.


Med all utveckling som sker inom förpackningsområdet har förpackningsindustrin stora möjligheter som är nära förestående. Något som även skapar oanade affärsmöjligheter för svenska företag:

– Vi är ju långt framme inom mycket, inte minst hållbarhet, digital utveckling, återvinning utan även ett hållbart skogsbruk, så affärsmöjligheterna är många, avslutar Pia Wågberg. 

Fakta

Ålder: 60

Titel: Affärsutvecklare på RISE

Om RISE: RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar man till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor