European Media Partner
Viktor Elliot, Universitetsdoktor på Handelshögskolan i Göteborg. INDUSTRI

Supply Chain Finance - framtidens finansiering

Som ett av de mest spännande modeorden inom industrin har Supply Chain Finance och dess mekanismer möjligheter att driva utvecklingen mot effektiva och hållbara lösningar. 

”Företag blir mer medvetna om att de behöver vara konkurrenskraftiga i dag, i morgon och om 10 år”

Inom ramen för ett flerdisciplinärt forskningsprojekt på Handelshögskolan i Göteborg studeras sedan fyra år tillbaka hur olika parter i en leveranskedja påverkas när fysiska, informationsrelaterade och finansiella flöden synliggörs. Universitetsdoktor Viktor Elliot berättar att samarbetet över områdena logistik, finans och juridik har möjlighet att belysa nya behov och stärka leveranskedjor.
– Utgångspunkten handlar om att göra leveranskedjor mer effektiva. Det speciella är att vi tittar på alla tre flödena i leveranskedjan. Det fysiska flödet, det finansiella flödet och informationsflödet.

Viktor Elliot har som universitetsdoktor i företagsekonomi bland annat kommit att fokusera på analys av nya applikationer och produkter som finansiella aktörer tagit fram inom området.
– Den mest välkända och omskrivna lösningen kallas för Reversed Factoring och är egentligen ett ganska enkelt upplägg med en köpare, leverantör och en bank. Huvudorsaken för stora bolag att utnyttja detta handlar oftast om att förlänga sina kreditvillkor till leverantören.

Genom att utnyttja köparens ofta goda kreditbetyg gentemot banken kan dessutom räntekostnader hållas låga genom leveranskedjor, något som annars tenderar att smitta av sig.
– Om man kan adressera de mest kritiska parterna för leveranskedjans helhet och de med sämst finansieringsvillkor, kan man göra stora vinster för leveranskedjans effektivitet och värdeskapande.

Att Reversed factoring-uppläggen dessutom kommer med digitala och synkroniserade plattformar, bidrar till smidigare fakturahanteringsprocesser. Viktor Elliot menar däremot att det behövs nya lösningar som är betydligt mer långsiktiga än att bara se till betalningsvillkor. Han ser dock en förändring i helhetstänkandet.
– Tidigare resonerade många företag väldigt nyckeltalsdrivet. I dag är allt fler företag medvetna om att de behöver vara konkurrenskraftiga i dag, i morgon och om 10 år. Då behövs ett arbete med hela leveranskedjan, men det är betydligt svårare att ta fram sådana lösningar.

Men innovativa lösningar finns, och för att illustrera framtidstänkandet berättar Viktor om två viktiga exempel.
– Ett framgångsrikt exempel är Levi’s som tillsammans med världsbankens investmentbank ICC byggt en väldigt enkel Reversed Factoring-lösning. Räntan som leverantörerna betalar till ICC är baserad på ett hållbarhetsbetyg som Levi’s tagit fram. Där skapas ett rent ekonomiskt incitament för att jobba med hållbarhetsfrågor.

Puma har följt samma typ av lösning, men deras lösning skiljer sig då de inte är subventionerade utan står för finansiering och samarbetar med en kommersiell bank.
– Pumas lösning är enligt min bedömning mer sofistikerad men bygger på samma idé. De är väldigt aktiva med att uppdatera sina hållbarhetskriterier och index för leverantörer. De tittar även på ett Dynamic Discount-upplägg som bygger på samma resonemang. Det är olika former av ekonomiska incitament som gynnar ett hållbart tänkande.

Med en verklighet som driver industrin mot mer hållbara och cirkulära flöden tror Viktor Elliot också att framtiden kan innebära ett skifte från handel med fasta tillgångar till vad han kallar för operationella tillgångar.
– Där tror jag att det kommer att hända väldigt mycket, och det kommer per automatik uppstå ett behov av en ny typ av finansiering som jag tror blir jättespännande. Det hör ihop, den cirkulära omställningen i affärsmodeller och behovet av nya finansieringsformer. 


Dela artikeln

Journalist

Ted Hammerin

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor