European Media Partner
Svensk energieffektivisering i topp! ENERGI

Svensk energieffektivisering i topp!

Svensk energieffektivisering i topp! Sverige är bra på energieffektivisering, men kan ännu bättre. Det finns fortfarande en stor potential som skulle gynna både de enskilda företagen och samhället i stort.

”All energiförbrukning, oavsett var, ska bidra till att göra nytta.”

Svensk energieffektivisering i topp!  Vid en internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det handlar om energieffektivisering. Men vi är inte alltid bäst, vilket vi ibland lätt kan tro om man följer debatten.
– Det är korrekt att vi generellt sett ligger långt framme. Men det finns andra länder som är jämsides med oss och som inom vissa områden till och med ligger före, säger Anita Aspegren som är avdelningschef och expert på energieffektivisering vid Energimyndigheten.
– Därför kan vi inte slå oss till ro, och tycka att vi gjort tillräckligt. Vi måste vara ödmjuka och inse att det alltid finns saker som kan förbättras. Mycket arbete är fortfarande ogjort om vi 2030 ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, vilket våra politiker satt som mål.

LÄS MER: Ibrahim Baylan ser ljust på framtiden 

Senast 2030 ska dessutom andelen förnybar energi vara minst 32 procent, enligt direktiv från EU. Allt för minskad miljöpåverkan.

Anita Aspegren framhåller att svenska företag har både ett kunnande och en uttalad vilja att arbeta med energieffektivisering. Men att man inte alltid når hela vägen fram.
– Ett problem är att energieffektivisering inte är en del av företagens kärnverksamhet. Därför har man inte alltid fokus på den förbättringspotential som finns. Inom de stora företagen, som har råd med egna medarbetare som är specialister inom området, är detta ett mindre problem, även om det också här finns en betydande potential till förbättring, säger hon.

LÄS MER: Framtidens el kommer inte från Europa 

Men det är inte bara inom industrin som det finns potential. Inom exempelvis fastighetssektorn finns det fortfarande mycket kvar att göra.
– Det gäller framför allt offentliga byggnader som sjukhus, skolor och liknande, men också när det handlar om större kontorskomplex, affärscentra och större flerfamiljshus, fortsätter Anita Aspegren.

Det kan handla om allt från effektivare byggmetoder till hur man kan effektivisera energianvändningen i redan befintliga bestånd genom att installera ny teknik.
– Under senare år har vi sett ett ökat intresse när man ser att investeringarna lönar sig, både på kort och på lång sikt. Det är naturligtvis är mycket glädjande.

– All energiförbrukning, oavsett var, ska bidra till att göra nytta. Gör den inte det är den en onödig kostnad. Därför är energieffektivisering alltid en lönsam investering både i det korta och i det långa perspektivet, både för det enskilda företaget och för samhället i stort, avslutar Anita Aspegren. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor