European Media Partner

Svensk industri behöver ständigt stärka konkurrenskraften, även i goda tider


Svensk industri går just nu för högvarv, men utmaningar kring digitalisering, automatisering, kompetensförsörjning och internationell konkurrenskraft står fortfarande högt på agendan för många industriföretag. Innovations- och näringsminister Mikael Damberg anser att svensk industri bör vara stolt över att ha kommit långt med sitt hållbarhets- och innovationsarbete.

I princip vartannat industriföretag anger brist på arbetskraft som ett problem, vilket innebär att allt som har med kompetensförsörjning att göra är prioriterat från regeringens sida

– Industrins mest akuta utmaning för tillfället är kompetensförsörjningen. I princip vart annat industriföretag anger brist på arbetskraft som ett problem, vilket innebär att allt som har med kompetensförsörjning att göra är prioriterat från regeringens sida. Vi bygger bland annat ut yrkeshögskolan med 12 800 nya utbildningsplatser, vilket är den största ökningen sedan yrkeshögskolan grundades, säger Mikael Damberg.

I början av 2016 presenterade regeringen nyindustrialiseringsstrategin Smart industri, som tar ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling i Sverige. I december i år presenterades en ny handlingsplan med 37 åtgärder som ska stärka industrins globala konkurrenskraft. Bland satsningarna finns bland annat ett nationellt testcenter för elfordon, ett robotlyft som ska stötta små- och medelstora industriföretags automatisering och robotisering samt industriklivet, som ska stötta industrin mot en nollutsläppsnivå av växthusgaser.

Att allt fler industriföretag väljer att flytta hem sin produktion som tidigare funnits i exempelvis Kina är förstås positivt. Samtidigt är det avgörande att vi förbereder Sverige på sämre tider framöver.

Regeringen kommer därför att genomföra en utredning för ett konkurrenskraftigare system vid statligt stöd för korttidsarbete. Systemet används i lågkonjunktur för att möta tillfällig arbetsbrist hos företag och innebär att den anställde tillfälligt går ned i tid och lön. Staten, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på kostnaden för arbetstidsminskningen.
–Det har aldrig tidigare gjorts så stora investeringar i svensk industri som de senaste två åren. Industrin präglas av optimism, men vi måste fortsätta jobba med automatisering och digitalisering så svenska företag ligger långt fram på de områdena. Vi har bland annat initierat ett Digilyft och driver, i nära samverkan med industrin, ”Testbädd Sverige”, med målsättningen att Sverige ska vara en permanent världsutställning i ny teknik. Inom ramen för satsningen testas bland annat 5G-teknik i gruvmiljöer och hur elfordon kan förnya vårt transportsystem, säger Mikael Damberg.

Han anser att svenska industriföretag behöver bli mer närvarande i de delar av världen där tillväxten är som högst. Att kompetensutveckla befintlig personal med fokus på digitalisering och automatisering är en viktig åtgärd, liksom att öka digitaliseringstakten generellt.
–Regeringens bidrag till industrins digitalisering består bland annat av pilotprojekt som genomförs i samverkan med industrin. I pilotprojekten testas framtidens digitaliseringsteknik i full skala. I samarbete med SKF genomför vi exempelvis ett utvecklingsprojekt där vi testar hur uppkopplade fabriker kan öka produktiviteten i framtidens svenska industriföretag. Tillsammans med industrin investerar vi 250 miljoner kronor i dessa digitaliseringspiloter, säger Mikael Damberg.

Fakta

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor