European Media Partner

Sverige och Finland i unikt sjukvårdssamarbete

Möjligheten för nyutexaminerade svenska läkare att göra sin AT-tjänst och sedan sin ST-utbildning på Åland har visat sig lyckosam och framgångsrik. Men på himlen finns orosmoln för att samarbetet kan får ett oönskat slut.

Hittills har det inte varit tillåtet för nyutexaminerade läkare att göra sin AT-tjänstgöring utomlands. Med ett undantag.

Åland har sedan 1990-talet tagit emot svenska AT-läkare och senare även ST-läkare.
– Sedan snart 20 år har vi ett unikt samarbete mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Ålands centralsjukhus, säger Anders Westermark som är chefläkare vid Centralsjukhuset i Mariehamn, Ålands enda sjukhus.

– Svenska läkarstudenter kan göra sin AT-praktik hos oss parallellt med att de deltar i övrigt i samma utbildning som de läkare som gör sin AT-tjänst i Uppsala, som bland annat omfattar kunskap om den svenska socialtjänstlagen och tvångsvård i samband med psykisk ohälsa. De gör sedan den svenska AT-tentan och får därefter svensk läkarlegitimation.

– Samma möjligheter att skaffa en specialistutbildning finns även för läkare som vill göra sin ST-tjänstgöring här.

Att bedriva sjukvård på Åland med nästan 7 000 öar är lite speciellt. Ett problem är att hitta läkare och annan sjukvårdspersonal som talar svenska.
– Flertalet av de läkare som examineras i Finland, som ju Åland tillhör, talar ingen eller dålig svenska och på Åland talar så gott som alla svenska, medan kunskaperna i finska kan vara lite si och så, förklarar Anders Westermark.

– Det gör att vi måste hämta en stor del av våra medarbetare från Sverige för att kunna klara vårt behov av läkare. För närvarande har vi nio svenska läkare som gör sin AT-tjänstgöring hos oss tack vare det undantag som finns i det regelverk som styr och det fina samarbeta vi har med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ålands Centralsjukhus är litet. Här finns 121 vårdplatser och specialiteter inom bland annat internmedicin, kirurgi inklusive ortopedi, psykiatri och gynekologi.
– Sjukhusets storlek, eller rättare sagt litenhet, skapar en trivsam atmosfär. Det är nära till allt och man får en bred erfarenhet av allt som kan hända på ett sjukhus. Som läkare får vara med om att ta hand om allt som kommer in genom dörren.

Mer komplicerade fall, exempelvis hjärtkirurgi och avancerade cancerbehandlingar, remitteras till Åbo eller Uppsala.
– Det är en win win-sitution. Upplägget ger arbetskraft för Ålands hälso- och sjukvård och fler AT-platser, något det är brist på, till svenska läkare, förklarar Anders Westermark.

I slutändan innebär det att fler legitimerade läkare snabbare kommer ut i arbete i Sverige utan att det tummas på kvaliteten.

Just bristen på AT-tjänster har under lång tid varit ett problem i Sverige, där nyutexaminerade läkare har kunnat få vänta ett år eller ännu längre för att få en AT-tjänst och därefter sin läkarlegitimation.

Som en följd av detta har den svenska regeringen föreslagit att läkarutbildningen ska förlängas med ett år utan någon speciell AT-tjänstgöring, något som Anders Westermark tycker är oroande.
– Skulle förslaget gå igenom skulle vi få problem på Åland. Kanske inte inom de närmaste 5-10 åren, men sedan, förklarar han. För sjukvården är svenska läkare som gör sin AT-tjänst ett värdefullt och väl fungerande tillskott, säger han.

På samma sätt som AT-läkarna är viktiga för sjukvården på Åland är ST-tjänsterna viktiga, de fyra år som krävs för att bli specialistläkare.
– Även för de som ska göra sin ST-utbildning kan vi erbjuda bra förutsättningar. Vi har duktiga och rutinerade läkare som handleder och även här har det lilla sjukhuset sina fördelar jämfört med det stora. Hos oss blir man aldrig anonym, en i mängden, och man får också ett brett spektrum av problem att ta ställning till, utvecklar Anders Westermark.

Anders Westermark är själv född och uppvuxen på Åland. Studierna tog honom till Sverige där han också arbetat på Karolinska sjukhuset, liksom några år på sjuhuset i danska Århus.
– Med tiden kände jag ändå att jag ville flytta hem, och det är ett beslut jag inte ångrat. Det finns många fördelar med att bo och arbeta här. Dels närheten till jobbet. Vi har inga pendlingsavstånd. Dels att det fungerar bra för familjen i övrigt. Vi har till exempel mycket bra skolor för barnen.

– En annan fördel är närheten till patienterna. Det är lätt att bygga relationer, skapa förtroende och man får snabbt gensvar på det man gör. Det är också något jag ofta hör från våra AT- och ST-läkare och som man upplever som positivt. Många trivs med sin tid här. Några stannar kvar, andra vill gärna återvända efter att man jobbat på något av de stora sjukhusen.

– Dessutom är den åländska naturen helt fantastisk. Inte minst på sommaren.

Sverige och Finland i unikt sjukvårdssamarbete

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor