European Media Partner

Sverige ska bli bäst i världen! 


Sverige ska bli bäst i världen på att använda möjligheterna med digitalisering, det är fastställd i Sveriges digitaliseringsstrategi. Det är ett mycket ambitiöst mål och vid en första anblick kanske lite högtravande. Det var åtminstone min första tanke när jag började arbeta för att uppfylla detta.

Men det som lockad med att ta uppdraget som programchef för IoT Sverige, var att få vara med att sätta kursen för den otroligt spännande transformationsresan vi gör i vårt samhälle i dag. Den digitala transformationen kommer att ske inom alla sektorer och alla delar av samhället. Att samla in, bearbeta och agera på data kommer att bli allt viktigare. Att förstå och nyttja möjligheterna med Internet of Things, IoT, är en förutsättning för detta och absolut nödvändig för att kunna uppnå ett mer hållbart samhälle och behålla den välfärd som vi önskar.

Vi är endast i början av resan, och det är nu vi ha möjlighet att göra störst skillnad i vart vi kommer att hamna. Staka ut riktningen, fundera på vilka de viktiga milstolparna är och vilka sevärdheter som är speciellt viktiga att få med sig på vägen. Och inte minst välja resesällskap.

I juni lämnade OECD sin fördjupade rapport om status för den digitala transformationen i Sverige. Och vi är bra på många saker. Vi har potential att bli bäst i världen. MEN vi måsta börja samarbeta mer och våga ta beslut. Det decentraliserade styret av offentliga verksamheter skapar silos, och tillsammans med den svenska konsensuskulturen bromsar det upp och begränsar tranformationstakten. Vi MÅSTE börja samarbeta och ta oss an samhällsutmaningarna tillsammans, offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället. Vi måste göra resan tillsammans för att nå målet!

LÄS MER: Digitala lösningar revolutionerar branschen 

Att samverka kring utmaningarna är speciellt viktigt i Sverige som är ett litet land. Ska vi bli bäst måste vi förena våra resurser och våga satsa. Nyligen besökte jag Santiago de Chile, tillsammans med ett av IoT Sveriges projekt. Santiago är en av Amerikas största städer bestående av 34 kommuner och en befolkning på ca 7 miljoner. Men utmaningarna där är liknande som här hemma vad gäller utvecklingen av smarta städer.

Utmaningarna i Chile såväl som i Sverige är att lyckas arbeta över sektorer, store investeringar både från offentlig sektor och privata näringslivet behövs. Vi måste hitta hållbara affärsmodeller såväl som långsiktiga finansieringsmodeller. De initiativ som genomförs måste vara samordnade och erfarenhetsutbyte måste ske. Vi har inte råd med tomtebloss som snabbt slocknar för att ingen kan at hand om kunskapen. Parallellt med utveckling och innovation måste vi bygga mottagarkapacitet i verksamheterna. En del av detta är att samordna infrastruktur, utveckla och använda standarder, använda plattformar som skapar förutsättningar för öppna data och tillgänglig data, och system som är interoperabla med varandra.

Men först och främst måste vi arbeta behovsdrivet. Om vi tillsammans lyckas identifiera vilka de största behoven är, så finns det många kreativa och kompetenta företag och organisationer som kan börja utveckla och innovera fram lösningar. Tekniken är en möjliggörare och inte målet i sig. För att bli bäst på att använda möjligheterna med IoT och skapa värde i samhället och för individer, både i städerna och på landsbygden, så måste vi bli bäst på att se behoven.

Tillsammans ska vi inte bara bli bäst i världen, men för världen!

Jin Moen,

programchef för IoT Sverige och samverkansledare vid Uppsala universitet

Fakta

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Vår vision är att svensk offentlig sektor ska bli bäst i världen på att nyttja möjligheterna med Internet of Things, i samarbete med näringsliv och akademi.

Dela artikeln

Journalist

Jin Moen

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor