European Media Partner
Bo Dahlbom, IT-professor och samhällsdebattör KOMMUNER OCH REGIONER

Sverige tappar inom digitalisering – sämre än på 90-talet

Digitala plattformar blir allt viktigare, både för alla samhällets funktioner och för våra privatliv. Men Sverige och Europa har hamnat rejält på efterkälken i den utvecklingen.

– För tjugor år sedan såg det helt annorlunda ut, då ledde Sverige utvecklingen i Europa och våra myndigheter var bäst i världen på att utveckla digitala tjänster till medborgarna.

Det hävdar Bo Dahlbom, IT-professor och samhällsdebattör, och förklarar det med att det byggs få plattformar i Europa. I stället förlitar vi oss på de amerikanska jättarna.
– Hur ska det gå för Europa när hela vårt samhälle, dess infrastruktur så väl som alla sektorer är helt och hållet tillverkade i USA? Hur ska det gå för vårt näringsliv när vi inte längre deltar i teknikutvecklingen? Vad händer med universiteten och ungdomarnas framtidstro, frågar Bo sig.

De digitala plattformarna utvecklas i en rasande takt och påverkar både samhällsutvecklingen, vardagen och näringslivets utveckling.
– Plattformarna ger oss information, är vår tids mötesplatser och förmedlare av tjänster och nyheter. De håller på att bli viktiga nav i städernas transporter, i utbildning, hälsovård och myndighetsutövning. Men den svenska offentliga sektorn har ännu inte på allvar börjat dra nytta av dem, menar Bo.

Bo Dahlbom berättar exempelvis att Estland har kommit bra mycket längre, och i England har man ingått avtal med Google som ska utveckla sjukvården.
– För tjugor år sedan såg det helt annorlunda ut, då ledde Sverige utvecklingen i Europa och våra myndigheter var bäst i världen på att utveckla digitala tjänster till medborgarna. Skälen till det var flera, ett var att utvecklingen gick så fort på 1990-talet och Sverige var alerta på att hänga med. Ett annat var att dåvarande statsminister Carl Bildt var en stor entusiast och såg fördelarna för det svenska samhället och näringslivet och drev därför på utvecklingen.

Efter Carl Bildt har Sverige inte haft statsministrar som varit speciellt intresserade av teknikutveckling och digitalisering.
– Det som gjorts bra är bredbandsutvecklingen, där ligger vi fortfarande långt framme. Men när det gäller att utveckla digitala plattformar för produkter och tjänster har det stannat av betydligt sedan 1990-talet, säger Bo.

Bo Dahlbom är en ofta anlitad talare hos kommuner och regioner och har ett grundbudskap han vill förmedla.
– Utöver att få dem intresserade av och förstå nyttan med digitalisering så vill jag få dem att inse vilken stor potential de har i alla sina kommuninvånare. De kan göra så mycket mer själva om de bara får möjligheten, så låt dem mötas på digitala plattformar och hjälpa sig själva och varandra.

Men även om han ser digitala plattformar som lösningen på det mesta i samhället så ser han naturligtvis även att den digitala utvecklingen har vissa nackdelar.
– Allt och alla övervakas i det digitala samhället, men vi kan inte vända utvecklingen och därför är det bara att vänja sig. Vi behöver göra det perspektivskiftet.

För enligt Bo Dahlbom är fördelarna så många fler.
– Vill vi hushålla med resurserna behöver vi veta var de befinner sig för att kunna spåra dem. Och vill vi ha en bra hälsa är förebyggande övervakning av våra kroppar med olika sensorer ett bra sätt så vi vet när hjärtat börjar bete sig annorlunda så vi kan söka läkare innan något händer. 

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor