European Media Partner
Catarina Berglund, processledare vid Automation Region LOGISTIK OCH HANDEL

Sverige världsledande när det gäller automation


Automation är en framtidsbransch och har stor betydelse för svensk industris fortsatta konkurrenskraft. Det vill ett 100-tal företag i branschen slå vakt om och har därför bildat ett kluster för att tillsammans stärka automationsindustrin.

I dag ser vi hur allt fler företag flyttar hem sin produktion från låglöneländer.

Sedan många år ligger Sverige långt fram när det handlar om automation, och i dag är vi ett av de länder som ligger allra längst fram.
– Det finns goda skäl att hävda att vi är världsledande, säger Catarina Berglund som är processledare vid Automation Region som är ett samarbete mellan industrin och Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna.

– I Sverige har vi många duktiga företag, inte minst i Mälardalen. För svensk industri, och för svensk export, spelar vårt kunnande en avgörande roll och det är viktigt att vi kan behålla vår position och utveckla vårt kunnande vidare.

Automation Region finansieras med hjälp av medlemsavgifter samt medel från EU, Vinnova och regionala aktörer. Bland de100-tal företag som ingår i klustret finns stora bolag som ABB, Siemens och Bombardier, men också en rad medelstora och mindre företag såväl som start ups spridda över i stort sett hela landet.
– Ett syfte med verksamheten är att bygga nätverk och utbyta erfarenheter mellan företagen. Ett annat är att utveckla idéer och tankar som kan mynna ut i forskningsprojekt eller nya innovationer som stärker konkurrenskraften, förklarar Catarina Berglund.

Hon fortsätter.
– Vi arbetar till exempel med att utveckla digitala säljprocesser, nya och smartare logistiklösningar såväl som framtida automationslösningar. En annan viktig uppgift är omvärldsbevakning, att hålla kolla på vad som händer på annat håll i världen, men även i andra branscher. För att kunna rikta vårt arbete rätt så behöver vi veta hur tekniken utvecklas och hur det påverkar människans roll inom industrin.

Inom ramen för Automation Region arbetar fyra medlemsdrivna utvecklingsgrupper, där en av grupperna fokuserar på affärsutveckling.
– Gruppen arbetar just nu med beställarkompetens, att bli bättre beställare för att kunna ta nästa steg inom automatisering och digitalisering, berättar Catarina Berglund.

En andra grupp arbetar med forskning och innovation för att tillsammans med akademi och forskningsinstitut utvärdera vilka forskningsprojekt som ligger i linje med industrins behov och önskemål, både i närtid och i ett längre perspektiv.
Den tredje gruppen har fokus på kompetensutveckling.
– I dag är kompetensbristen en stor utmaning och gruppens arbete handlar främst om hur man kan öka teknikintresset bland unga, framför allt tjejer, så att fler väljer tekniska utbildningar i framtiden. Samma grupp arbetar också med hur fler som kommit till Sverige under senare år, många med tekniska utbildningar i bagaget, snabbare ska kunna validera sina examina och komma in i arbetslivet.
Den fjärde gruppen arbetar med kommunikationen kring automationsbranschens betydelse för Sverige och svensk industri.

Catarina Berglund understryker att Sverige som industrination fortsatt står sig stark, bland annat tack vare automationens stora genomslag och vår starka innovationsförmåga.
– I dag ser vi hur allt fler företag flyttar hem sin produktion från låglöneländer. Kostnaden för arbetskraft i en värld som bygger på digitalisering och automation är inte längre lika avgörande. I dag finns det också andra världen, exempelvis miljö- och hållbarhetstänkande, som styr var man lägger sin produktion.

– Och inte minst mot den bakgrunden är det viktigt att vi ligger i framkant.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor