European Media Partner
Drönaroperatör spås vara ett framtidsyrke inom många branscher SÄSONGER

Sveriges första utbildning för drönarpiloter i Skåne

Allt fler företag, myndigheter och organisationer efterfrågar medarbetare som kan hantera en drönare professionellt.  I höst startar därför Sveriges första utbildning till drönarpilot i Ljungbyhed. Det finns en lång rad lagar som reglerar hur man får flyga, men också hur man får använda material som samlas in.

För bara några år sedan var det knappast någon som hört talas om drönare. Ännu färre kunde ana att det bara några år senare skulle finnas behov av en särskild utbildning till drönarpilot, eller drönaroperatör som är den mer officiella titeln.

– I takt med att drönarna blivit fler och större, men också som en följd av att de flyger på högre höjder och allt längre från operatören har behovet av en utbildning ökat, säger Anders Olofsson. I dag är drönare en realitet och allt fler företag, myndigheter och organisationer efterfrågar medarbetare som kan hantera en drönare 

– Utbildningen som kommer att ge licens för att använda drönare i kommersiellt syfte startar i höst på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Det är förövrigt den första i sitt slag i Sverige.


Behov av drönaroperatörer inom många branscher

Till vardags är Anders Olofsson IT-chef på Sydsvenskan som använder drönare i sitt journalistiska arbete. Men han ingår också i den ledningsgrupp som tagit fram riktlinjer för den kursplan som ska användas under utbildningen.


– I vårt arbete har vi utgått från olika branschers behov och önskemål och sedan har olika flygexperter tagit fram en kursplan, fortsätter han. 

– Uppenbara områden där drönare med fördel kan användas är jordbruk, energi, byggen, transport och logistik, underhållning och övervakning. Det kan handla om allt från filmproduktion till effektivisering av odling inom jordbruk till övervakning av kraftledningar, kartläggning av stormskador och eftersök av försvunna personer.

Som drönaroperatör behöver man gedigna kunskaper inom flygutbildning, flygteori och underhåll samt i entreprenörskap och juridik, men också inom utveckling av mjuk- och hårdvara.

– Det används i princip samma teknik för apputveckling som för att programmera en drönare, förklarar Anders Olofsson. Det kan till exempel handla om att programmera förutbestämda slingor som drönare ska köra. 

– Juridiken är en viktig del av utbildningen eftersom det finns en lång rad lagar som reglerar hur man får flyga, men också hur man får använda det material som samlas in. Kursen i entreprenörskap är en följd av att vi tror att en del av de som går utbildningen efteråt kommer att starta egna företag som erbjuder olika tjänster där drönare är en förutsättning.


Anders Olofsson är IT-chef på Sydsvenskan som använder drönare i sitt journalistiska arbete. Han ingår också i den ledningsgrupp som tagit fram riktlinjer för den kursplan som ska användas under utbildningen. 

Spännande framtidsyrke

För att vara behörig att söka utbildningen krävs att man har en gymnasieexamen samt att man har godkänt i matematik 2, fysik 1 och engelska 5.

Själva utbildningen sker i Folkuniversitetets regi i samarbete med Malmö Yrkeshögskola, Lunds Universitetet Trafikflyghögskolan och Ljungbyhed Air. 

– Vill man ha ett riktigt spännande yrke är det här en utbildning man ska söka. Mycket talar för att användning av drönare kommer att vara ett vanligt arbetssätt i framtiden, avslutar Anders Olofsson.

Vill du ta klivet mot en ny yrkeskarriär? Klicka här och läs mer om Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildning.

Sveriges första utbildning för drönarpiloter i Skåne

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor