European Media Partner
Sveriges hållbara energiproduktion kan ställa om Europa KRÖNIKOR

Sveriges hållbara energiproduktion kan ställa om Europa


Sveriges är känt för låga utsläpp från energisektorn. Politisk vilja i kombination med framsynta energiföretag har fört oss hit. Nu tar vi nästa steg.

Den svenska energiproduktionen ligger långt framme, jämfört med de flesta andra länder; 98 procent av elproduktionen är fossilfri tack vare vattenkraft, kärnkraft, biokraft och numera vindkraft, och omkring 94 procent av fjärrvärmen kommer från förnybar eller återvunnen energi. Fjärrvärme står för hälften av uppvärmningen i Sverige och bidrar till att minska belastningen på elnäten vintertid när el och värme behövs som bäst.

Men att vi är bra betyder inte att vi kan slå oss till ro – målet är att nolla utsläppen, helst innan 2045, som politiken har satt som mål. Energiföretagen Sverige och våra medlemmar har en gemensam vision ”Hållbar energi för alla, alltid”. Visionen ska vi nå, och på vägen dit kan vi även hjälpa andra.

Vår koldioxidsnåla el kan bidra till att ställa om både industrin och fordonssektorn, där man ännu inte nått lika långt. Och tills övriga Europas länder ökat sin materialåtervinning och byggt egen energiåtervinning kan svenska kraftvärmeverk nyttiggöra deras avfall som el och fjärrvärme. Den teknik vi har utvecklat i Sverige, som effektiv rökgasrening, kan exporteras till andra länder för att snabba på även deras omställning. Även elen som blir över när alla kraftslag producerar som bäst kan gå på export.

Det nya energisystemet kräver att elnäten förnyas och att stabil kraft från exempelvis vattenkraft och kraftvärme värnas för att balansera den väderberoende kraftproduktionen. Samtidigt utvecklas i energisektorn snabbt.

Smarta elnät, med ökad digitalisering så att kunden enkelt kan effektivisera sin användning är på snabb frammarsch. Även inom fjärrvärmen ökar digitaliseringen och lågtempererade nät byggs på flera ställen. Vindkraften ökar snabbt och solenergin växer. Det forskas på många fronter för att vi ska kunna lagra energin och kunna använda den ännu smartare.

På så sätt når vi snabbare världens största utmaning – att minska klimatpåverkan med bibehållet välstånd: Hållbar energi för alla, alltid.

Pernilla Winnhed,

VD Energiföretagen Sverige

Dela artikeln

Journalist

Pernilla Winnhed

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor