European Media Partner

Tillsammans mot cirkulära materialflöden

Alla vinner när du återvinner - Nu satsar FTI på ännu bättre återvinning.

Anette Löhnn, marknadschef på FTI 


Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är ett företag i återvinningsbranschen som har ansvar för att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker via FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer runtom i landet och hos de 1,9 miljoner hushåll som i dag har möjlighet att återvinna vid sin egen fastighet. Tillsammans med ägarna Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Metallkretsen, Svensk Glasåtervinnings och Pressretur, utgör FTI hela kedjan inom insamling och återvinning – från design av förpackningar, till att förpackningarna återvinns och materialet kan används på nytt.

– Vi vill att återvinning ska vara enkelt, som konsument ska det vara lätt att göra rätt. Vi lägger också stort fokus på att säkerställa att vi har effektiva processer från insamling, sortering till återvinning – på så sätt kan vi säkra största möjliga miljönytta, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI.


Ny lagstiftning gör att insamlingen flyttar närmare konsumenten

2018 fattade regeringen beslut om en ny förordning som ställer nya och högre krav på enkelhet för konsumenter. Återvinningen ska flyttas närmare konsumenterna genom fastighetsnära insamling. Regeringen har nu aviserat att man avser att senarelägga införandet av förordningen, men FTI fortsätter att rusta för att bygga framtidens hållbara insamlingssystem. Det nuvarande systemet med återvinningsstationer fortsätter som tidigare fram tills det nya systemet är infört. 

– Utvecklingen av fastighetsnära insamling är den största satsning som genomförts på insamlingsområdet sedan vi etablerade återvinningsstationerna för 25 år sedan och det kommer givetvis att innebära utmaningar – men syftet är gott. Genom en mer fastighetsnära insamling kommer vi att se en ökad utsortering och en ökad återvinning på sikt, och det behövs för att vi ska kunna nå cirkulära materialströmmar, säger Anette Löhnn och fortsätter:

– För att komma dit vi behöver vara för framtiden är vi många som behöver jobba tillsammans. Producenterna som sätter förpackningar på marknaden har en otroligt viktig roll, och vi arbetar aktivt med att både informera om vad producentansvaret innebär och att stötta förpackningsdesigners och utvecklare i att göra rätt val i designprocessen. De val som görs när förpackningar designas är viktiga. För att förpackningar ska kunna återvinnas i så hög grad som möjligt är det viktigt att producenterna gör rätt val från början. Vi har kunskap om vad som ökar återvinningsbarhet och delar gärna med oss av den. Vi har bland annat förpackningsmanualer för olika materialslag som tydligt visar vad som fungerar genom hela återvinningskedjan och vad som inte gör det. Tillsammans kan vi göra skillnad! avslutar Anette.

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor