European Media Partner

Timmerkran med digitala ögon

Nu har VR-tekniken hittat ut i skogen. Det är krantillverkaren Hiab som utvecklat en ny generation timmerkranar med den nya tekniken, som gör jobbet både säkrare, smidigare och lastningen mer effektiv. Även andra delar av skogsindustrin har visat intresse för den nya VR-tekniken. Södra är först ute med ett pilotprojekt för att introducera tekniken i produktionen.

Nu är det slut med allt hoppande mellan lastbilen och kranhytten för timmerbilsåkare. Lastningen styrs i stället med hjälp av ett par VR-glasögon, två joysticks och fyra kameror.

– Att jobba i skogen är förknippat med risker. Det gäller inte minst när man lastar timmer. När vi utvecklade vårt nya HiVision-system var utgångspunkten att göra arbetsmiljön säkrare för kranföraren, men också bekvämare, säger Martin Klyver som är försäljningschef på Hiab för varumärkena LOGLIFT och JONSERED. Både LOGLIFT och JONSERED tillverkar kranar för bland annat lastning av timmer.

 

Det nya HiVision-systemet fungerar på så sätt att timmerbilens förare sätter sig i passagerarsätet vid manöverspakarna. Han tar på sig VR-glasögonen och får då en bild i realtid presenterad för sig av fyra kameror som är placerade där föraren normalt brukar sitta och sköta kranen, fortätter Martin Klyver.

      –Jämfört med i dag får man till och med ett ”renare” synfält eftersom förarens syn inte skyms av kranhyttens stålkonstruktion. 

      – Den stora fördelen är ökad säkerhet när föraren slipper klättra upp och ner i kranen och röra sig runt fordonet men även en bättre arbetsmiljö med förbättrat klimat och ergonomi inne i förarhytten. 

Mattias Johansson är virkeschaufför i Molkom och ser bara fördelar med den nya tekniken. Han är en av de första som satsade på en lastkran med det nya HiVision-systemet.

      – Nu sitter jag säkert inne i förarhytten när jag lastar. Med den nya tekniken tycker jag att man till och med får en bättre överblick än vad man hade tidigare. Till en början upplevde jag att det kunde vara lite besvärligt med avståndsbedömningen, men nu när jag vant mig är det inga problem, berättar Mattias Johansson.

      – Att slippa gå ut kalla vinterdagar är en klar fördel liksom att det numera är mycket tryggare att lasta vid större vägar med tät trafik, avslutar Mattias Johansson. 

 

Att effektivisera logistiken och skapa trygga arbetsplatser inom skogsindustrin är viktigt även inom andra delar av värdekedjan. Detta har gjort att Sveriges största skogsägarförening Södra tillsammans med Hiab gjort ett pilotprojekt genom att installera tekniken på deras stationära kranar inne i industrilokalen. 

 

Det var under invigningen av sitt nyrenoverade sågverk i Långasjö utanför Emmaboda, som Södra stiftade bekantskap med HiVision för första gången. Däreftefter bjöds Jan Jonsén, säljare för LOGLIFT och JONSERED in till diskussion om att tillsammans göra ett pilotprojekt. Tanken var att installera HiVision på deras stationära kranar i huggarrumet där virket flisas. 

 

- När det fastnar en stock i flishuggenmåste produktionen stoppas och en anställd måste gå till huggarrummetför att lossa stocken. Eftersom flishuggenfortfarande går är ljudnivån mycket hög och när stocken lossnar finns det en risk att kranoperatören blir rammat av flis i hög hastighet, berättar Jan Jonsén. Södra ser många fördelar med projektet, som att den nya installationen kommer att spara tid, trygga arbetsmiljön och ge bättre ekonomi. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor