European Media Partner
Tor Borg: Från bostadsbrist till kontorsbrist KRÖNIKOR

Tor Borg: Från bostadsbrist till kontorsbrist

Är kontorsmarknaden på väg mot samma bristsituation som bostadsmarknaden befunnit sig i? Tittar man på utbud och efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm så är liknelsen inte helt orimlig.

Är kontorsmarknaden på väg mot samma bristsituation som bostadsmarknaden befunnit sig i? Tittar man på utbud och efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm så är liknelsen inte helt orimlig.

Under lång tid höll inte bostadsbyggandet jämn takt med hur behovet av och efterfrågan på bostäder utvecklades. De senaste 2-3 åren har vi dock sett en explosiv byggutveckling. Bara under de senaste fyra kvartalen har omkring 68 000 bostäder byggstartats och några tusen till lär tillkomma i ombyggnader och konverteringar. Faktum är att bostadsbyggandet ökat så snabbt att det börjar bli ganska svårt för bostadsutvecklarna att få avsättning för all produktion, särskilt bostadsrätter i höga prislägen (ofta hittar man dessa i Stockholms innerstad). Och även om vi har förmånen att ha högkonjunktur i ekonomin och extremt låga räntor samtidigt så har regelåtstramningarna på bolånemarknaden fått till följd att efterfrågan på bostäder dämpats markant. I bästa fall får vi nu äntligen, den av många efterlängtade, mjuklandningen på bostadsmarknaden. I värsta fall, osannolikt men inte otänkbart, får vi en bred och utdragen sättning som kan dra med sig resten av ekonomin.

Tittar vi på hur tillgången till kontorslokaler ser ut så börjar situationen se ut som den tidigare gjort på bostadsmarknaden. Efterfrågan drivs på av stark ekonomi, låga räntor samtidigt som utbudet inte ökar så mycket som det skulle kunna. I Stockholm har tecknen på kontorsbrist blivit allt fler den senaste tiden. På tio år har den kontorsbaserade sysselsättningen i huvudstadsregionen ökat med nästan 25 procent. Samtidigt har kontorsytan bara ökat med 9-10 procent. Öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser har säkerligen inneburit att yteffektiviteten ökat de senaste tio åren men vakansgraderna i kontorsbeståndet har likväl sjunkit till nivåer som vi inte sett sedan millennieskiftet, då IT-bubblan drev upp kontorsefterfrågan till oanade höjder. Stockholms kontorshyror ökar redan snabbast i Europa och fortsätter ekonomin att växa på i dagens takt så kommer inte den planerade nyproduktionen av kontorslokaler att räcka till för att tillgodose det ökande behovet.

En sammanräkning av pågående och planerade byggprojekt visar att kontorsytan i Stockholm kanske kan komma att öka med 100-150 000 kvadratmeter om året under 2018-20. Det innebär en ökning med ca 1 procent om året. Samtidigt väntas den ekonomiska tillväxten i regionen landa på knappt 3 procent om året och den kontorsbaserade sysselsättningen väntas stiga med i genomsnitt nästan 2 procent om året. Vi har de senaste åren sett en hel del kontor konverteras till bostäder, hotell och annat. Kanske är det dags för den trenden att vända. Kanske är det också dags för alla som är fullt upptagna med att bygga bostäder att börja titta på möjligheterna att bygga kontor istället.

Tor Borg: Från bostadsbrist till kontorsbrist

Dela artikeln

Journalist

Tor Borg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor