European Media Partner
Traineeprogrammet – en viktig del av framtiden SAMHÄLLE

Traineeprogrammet – en viktig del av framtiden

Målet för Svevia är att bli bäst på att bygga och sköta om vägar – lika tydligt som konkret. En viktig del i denna strävan är naturligtvis kompetensförsörjningen och där utgör företagets traineeprogram en central del. För att säkerställa att man fortlöpande fyller på med, inte bara kompetens, utan rätt sådan, är Svevias traineeprogram betydligt mer specialiserat än många andra program. Siktet är inställt på civilingenjörer med specifik kunskap och intresse för just vägar.

Företagets nytillträdde VD Anders Gustafsson vill gärna betona just traineeprogrammets betydelse för företaget:
– Vi behöver hela tiden fylla på med kunniga och drivna medarbetare för att lyckas i vår målsättning och här är traineeprogrammet en viktig del. Där kan vi hitta morgondagens ledare inom Svevia och vi kan i ett tidigt skede ge dem förutsättningar att lyckas – något som alla i Svevia tjänar på.

Kanske är det just den tydliga målsättningen som bidragit till Svevias distinkta återhämtning. Så sent som 2012 hade företaget det minst sagt motigt och en rad åtgärder vidtogs för att få skutan på rätt köl. Något som också lyckats.

En framgångsfaktor är att man arbetar kontinuerligt med utvecklingen av traineeprogrammet. Just specialiseringen för ingenjörer med intresse för vägar, broar och liknande infrastruktur, gör att fokus under hela programmet är kopplat till just specialiseringen. Det här är en tydlig del av Svevias pågående process, att förädla företagskulturen ytterligare för att dra nytta av den ”turn around” som man på relativt kort tid lyckats genomföra.
– Svevia behöver få in nytt blod i organisationen som lär känna vår företagskultur, samtidigt som vi vill att de, med sina kunskaper, sin erfarenhet och inte minst sitt driv ska utveckla företagskulturen ytterligare. Därmed blir det naturligt att vi satsar såväl på traineerna som på utvecklingen av programmet i sig, säger Anders Gustafsson.

Den tydliga specialiseringen i Svevias traineeprogram är även strategiskt viktig på en marknad där konkurrensen är stenhård. Och Svevias inriktning har blivit en konkurrensfördel. Alla företag i branschen letar aktivt efter lämpliga talanger och det i tuffast möjliga konkurrens med andra aktörer.
– Vårt traineeprogram, med en distinkt inriktning på vägar och därtill kopplad infrastruktur, gör att vi lyckats stå ut i mängden. Att det sedan skräddarsys i enlighet med varje individs bakgrund, intresse och ambitioner gör inte saken sämre, tror Anders, som lägger stor vikt vid att Svevia är och ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Som en central del i den satsningen lägger man under traineeprogrammet stort värde vid varje medarbetares personliga utveckling och därför får ledarskap, värderingar, företagskultur och inkludering stort utrymme i programmet. För att deltagarna i Svevias traineeprogram ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas vill man att deltagarna har vissa egenskaper.
– Vi ser gärna att de vill specialisera sig på väg och vägunderhåll. Men vi vill också att de har ett affärsintresse, eftersom lönsamhet inte bara är en förutsättning utan också det främsta målet i vårt företag, säger Anders och fortsätter:
– Vi söker talanger som hela tiden strävar efter att göra allt lite bättre och lite effektivare. Samtidigt får vi inte glömma kunden. Alla i Svevia måste förstå att det är kunderna vi är till för och därmed måste vi hantera dem därefter. I mångt och mycket handlar det om att kunna ta till sig och lära sig vår affärslogik.

Det är kanske inte helt oväntat att man på Svevia ser att framtida traineeprogram kommer att få en allt tydligare fokusering på digitalisering och innovation kopplat till vägar, infrastruktur och vägunderhåll. Där händer det mycket och i ett rasande tempo. Det är den vägen som utvecklingen oundvikligen går.

Traineeprogrammet – en viktig del av framtiden

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor