European Media Partner

Trucken tar täten i logistiken

Precis som så många andra branscher påverkas materialhanteringsbranschen av samhällets snabba utveckling. Men enligt Toyota Material Handling Swedens VD Henric Hasth står man väl rustande för framtiden.

”Digitaliseringen påverkar mycket.”

Sveriges ledande leverantör av truckar och därtill kopplade tjänster, Toyota Material Handling Sweden, har en lika tydlig som strukturerad bild av hur branschen utvecklas. Det är framför allt inom tre områden som företagets VD Henric Hasth ser utmaningar och för den delen möjligheter:
– Först och främst handlar det om digitaliseringen, något som påverkar det mesta just nu. Eftersom i princip alla processer digitaliseras, förändras förutsättningarna för materialhantering markant och skapar oanade förutsättningar för effektivisering, förklarar Henric Hasth och fortsätter:

– Dessutom gör urbaniseringen att vi nu får en allt större koncentration av lager och distributionsfaciliteter i de större städerna för att kunna förse den lokala marknaden med varor. Med tanke på den moderna kundens krav på snabba leveranser håller det inte längre med stora centrallager – de hamnar helt enkelt för långt ifrån slutkunden.


Det är inom de här områdena som Toyota Material Handling enligt Henric Hasth utvecklar, anpassar och finjusterar sina erbjudanden precis som inom det tredje området:
– Globaliseringen påverkar kanske framför allt våra kunder, vilket ger oss en möjlighet att bistå dem med effektiva lösningar. För den ökande globaliseringen gör att konkurrenssituationen blir tuffare för många företag. Medan man tidigare konkurrerade på en lokal eller i vissa fall nationell marknad, tävlar man nu mot företag i hela världen, inte minst Kina. Och då måste företagen effektivisera sin verksamhet för att inte hamna i kölvattnet.

Henric Hasth har flera exempel, men det finns ett som de flesta har hört talas om:
– Se bara på Amazon, som ger sig in i fler och fler branscher och smyger in på marknad efter marknad. Ska man på allvar konkurrera med en sådan gigant måste man vara oerhört kostnadseffektiv.

Därför ligger Toyota Material Handlings ansträngningar just nu på det planet – där man ger befintliga och potentiella kunder en möjlighet att anpassa sin lagerhantering och sina logistiklösningar efter de förutsättningar som gäller på den globala marknaden.
– Vi ser det som två dimensioner där man kan agera. Först och främst har vi produkthanteringen, dvs. hur produkterna kommer in, lagras och sedan levereras ut. Där finns mycket att göra för att effektivisera och därmed spara såväl kostnader som ledtider. För det andra måste man utveckla sin orderstrukturering, som är ett tråkigt ord men en viktig process, förklarar Henric Hasth och utvecklar:

– Den moderna människan handlar på ett nytt sätt. Det är inte längre pallar som beställs, utan mängder med enskilda paket. Ta skor till exempel där man nu beställer fem olika för att sedan skicka tillbaka fyra. Allt detta kan hanteras med anpassad digitalisering och smarta lager-, plock- och logistiklösningar.

LÄS MER: Är Amazon ett hot mot svensk handel? 

Det nya sättet att handla innebär och kommer att innebära allt fler plock framöver. Toyota Material Handling erbjuder därför sina kunder integrerade lösningar för att de olika momenten ska fungera tillsammans och underlätta, inte bara för kunden, utan också för företaget. Eftersom e-handeln fortsätter att växa rekordartat tror man på Toyota Material Handling att automatiseringen kommer att öka och bli en nödvändighet framöver.
– Vi satsar mycket på automatiseringslösningar för våra kunder, framför allt vad det gäller plockningsdelen. Förutom att det blir mer kostnadseffektivt innebär det också att företagen får mer tid över till värdeskapande aktiviteter. Tänk bara på tompallshanteringen som ofta tär på tillgängliga resurser och som är relativt enkel att automatisera, avslutar Henric Hasth.

Eftersom e-handeln, eller för den delen, det nya sättet att handla inte visar några som helst tecken på att avmattas, råder det nog ingen tvekan om att orderhanteringen kommer att flerfaldigas från en redan hög nivå. Och eftersom det redan tär på många företags effektivitet känns det som en relevant och avgörande möjlighet att utveckla. Och det innan det blir övermäktigt. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor