European Media Partner

Tydlig kommunikation säljer


Om kunden inte förstår nyttan med den produkt man vill sälja, eller i värsta fall inte ens känner till den, så säljer man ingenting. Därför är genomtänkt kommunikation avgörande för ett företags försäljning och lönsamhet.

Hur man kommunicerar digitalt är helt avgörande för varumärket i dag.

Trots att många känner till dessa enkla samband så underskattar många företag, speciellt de mindre och mellanstora, vikten av kommunikation.

– De behöver förstå att den produkt eller tjänst de säljer aldrig blir bättre än hur den upplevs i huvudet på kunden. Utan kommunikation om produkten finns den inte och med en mindre bra kommunikation uppfattas produkten/tjänsten som mindre bra, det är så det fungerar, konstaterar Ulf Vanselius, VD på Pyramid Communication AB.

Pyramid är en reklambyrå med fokus på B2B som har funnits sedan 1989 med Öresundsregionen som sin hemmamarknad, och deras kunder är många av de stora internationella företagen där.

– Den här regionen är ett bra ställe att vara på nu, det växer och blomstrar inom många områden och många huvudkontor flyttar till framför allt Malmö.

Det som lockar med region Öresund är en blandning av stora företag som Alfa Laval, Tetra Pak och Trelleborg, ett antal större innovationskluster samt universitet och högskolor. I Lund finns exempelvis teknikparker som Ideon och Medical Village där det görs stora satsningar på innovationer. Dessutom byggs European Spallation Source och Max IV som kommer generera både forskning och innovationskluster i världsklass.

– En annan sak som lockar med Öresundsregionen är att det är nära till allt och städerna runt Malmö ligger på pendlingsavstånd, även om vi skulle behöva mer satsningar på infrastrukturen.

Till mindre företag som vill etablera sig i regionen, eller som vill bli mer synliga, är Ulf Vanselius främsta råd tydliga. Lägg ordentligt med tid på att i grunden fundera över hur de vill paketera sin produkt för att skapa värde för kunden och kommunicera ut den till omvärlden.

– Det gäller att få potentiella kunder att förstå nyttan med det de säljer, att paketera in kundnyttan i produkten eller tjänsten och synliggöra den, annars blir det inte mycket sålt.

De måste även förstå sambanden mellan hur de kommunicerar med hur de själva och deras produkter eller tjänster uppfattas av kunderna.

– Om man går in på ett företags webbplats och möts av ett ostrukturerat och ointressant innehåll så utgår man från att företaget och deras produkter eller tjänster också är ostrukturerade och ointressanta.

Digitaliseringen ökar också vikten av en genomtänkt kommunikation i digitala kanaler. Tidigare då försäljning ofta skedde i ett personligt möte mellan försäljaren och köparen så var försäljarens kommunikativa förmåga avgörande för en affär. I dag ersätter digital kommunikation det personliga mötet och då måste försäljarens vinnande bemötande överföras till de digitala kanalerna.

– Många vet exempelvis att de måste synas i sociala medier, men alla inser inte att det är stor skillnad mellan att bara skriva ett inlägg och att skriva ett bra och genomtänkt inlägg. Hur man kommunicerar digitalt är helt avgörande för varumärket i dag, avslutar Ulf Vanselius.

Text: Ylva Sjönell

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor