European Media Partner

Undvik dyra och akuta åtgärder med en underhållsplan

I många fall sköts en fastighet av de engagerade boende. Det går inte att förvänta sig att alla har den kunskap och kompetens som krävs för att underhålla fastigheten. Ofta handlar det om såväl tekniska som ekonomiska frågeställningar i en utmanande kombination. Men en underhålls- och investeringsplan får fastighetsägare betydligt bättre möjligheter att ta sig an utmaningarna de ställs inför.

Med planen skapas ett underlag för framtiden och en historik som är ytterst betydande. En fastighet där allt underhåll finns dokumenterat skapar trygghet, tydlighet och bättre förutsättningar till en mer träffsäker budget.

Ingrid Andersson, som är ordförande för bostadsrättsföreningen Halvan 1 i Ystad, förklarar:
– Att ha en underhålls- och investeringsplan har gett oss helt nya möjligheter att ta kontroll över fastigheten. Det ger oss en ovärderlig helhetssyn som gör att vi kan planera såväl intäkter som kostnader på ett betydligt bättre sätt.

Föreningen som består av 21 lägenheter har med hjälp av HSB Skånes underhålls- och investeringsplan fått helt andra förutsättningar att utföra sitt uppdrag och därmed sköta sin fastighet – Underhållet är mer välplanerat och ekonomin, som är helt avgörande, är betydligt överskådligare, säger Ingrid och fortsätter: 
– Att ha en välplanerad ekonomi betyder oerhört mycket eftersom vi i styrelsen, av förklarliga skäl, är lekmän och inte alls experter. Nu känns det mycket bättre och vi känner oss lugnare än vad som tidigare var möjligt. Vi ser bara fördelar, inte minst ekonomiska, med planen.

Planera underhållet

Syftet med HSB Skånes underhålls- och investeringsplan är att fastighetsägare tidigt ska få kännedom om framtida kostnader och underhållsbehov. Därmed blir planen ett ovärderligt underlag för framtagande av budget, kassaflödesprognos, underhålls- och investeringsåtgärder. Jörgen Magnusson som är projektledare för underhållsplanering på HSB Skåne och delaktig i utvecklingen av tjänsten förklarar:
– Som fastighetsägare är det avgörande att planera för underhållet av fastigheten. För att få en teknisk och ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, erbjuder HSB Skåne en kombinerad underhålls- och investeringsplan. Här finns stora fördelar att dra nytta av. Planeringen blir mer effektiv och på så sätt undviks dyra och akuta åtgärder. Eftersom vi hela tiden vill säkerställa att planen stämmer överens med fastighetens behov, besiktar vi varje år fastigheten på plats – det ingår i tjänsten och är nödvändigt för att hålla planen uppdaterad som aktuell.

Vikten av att dokumentera

Att en fastighet alltid kommer att ha underhållsbehov är ingen nyhet. Genom långsiktig planering går det att göra två åtgärder samtidigt, som att krävs samma insatser, som till exempel byggnadsställningar vid renovering av fasad och fönster. På detta sätt går det att hålla nere kostnaderna. Eftersom den ekonomiska statusen också presenteras, går det att tydligt se när de ekonomiska förutsättningarna är rätt för att göra de olika åtgärderna.
– Med planen skapas ett underlag för framtiden och en historik som är ytterst betydande. En fastighet där allt underhåll finns dokumenterat skapar trygghet, tydlighet och bättre förutsättningar till en mer träffsäker budget, säger Jörgen.

I de fall där fastigheten saknar relevant dokumentation bidrar HSB Skånes tjänst till att bygga upp och kontinuerligt uppdatera dokumentationen, något som är positivt, inte minst i en överlåtelsesituation.
– Helt ärligt hade jag nog inte väntat mig den höga efterfrågan som vi upplevt. Vi har hittills tecknat över 400 avtal, vilket talar sitt tydliga språk om att det är en tjänst som fastighetsägare verkligen behöver, menar Jörgen Magnusson.

Läs mer om HSB Skånes specialisttjänster och HSB Skånes tjänster.

Fakta

 


Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor