European Media Partner

Uppvärmningssystem är lösningen


Vilken typ av värmekälla ska man välja när man ska installera nytt? Vad finns det för alternativ och hur miljövänliga är de olika systemen? Frågetecknen är många – här rätar vi ut några av dem.

Oavsett vilket system man väljer så kan man förbättra sitt energibehov, det är klokt att först försöka minska behovet av värme.

Värmepannor finns för flera olika förbränningssystem: ved, olja, pellets, gas eller el. Ved är det billigaste så länge man har tillgång till egen eller billig ved. Förutom om man har en elpanna, så innebär en värmepanna att man har någon form av förbränning i huset och detta ger upphov till miljöfarliga utsläpp, säger Energi- och klimatrådgivningen. Då man förbrukar ändliga medel så är det inte ett hållbart system.

Värmepumpar är mer miljövänliga och bygger på förnyelsebar energi då man använder värme från solens strålar och överför den till värme i huset antingen via berggrunden, jorden eller luften. Bergvärme tar värme som finns i berggrunden efter att solen värmt upp den och överför den till huset. Värmeförsörjningen är dock beroende av ström eftersom pannan är eldriven.

Luftvärmepumpar tar värme från utomhusluften och överför det till huset antingen via ett vattenburet värmesystem eller genom att blåsa in varm luft. Nackdelen med dessa systemen är att de inte är effektiva när det blir för kallt ute. Vid en utomhustemperatur på under 15-20 grader slutar de att generera värme till huset, förklarar dinbyggare.se.

Fjärrvärme innebär att man har ett centralt fjärrvärmeverk där vatten hettas upp och sprids till närliggande bostäder. Vattnet cirkulerar mellan bostaden och värmeverket och kan dessutom utnyttjas för att hålla trottoarer isfria. Man använder resurser som annars skulle gå förlorade, exempelvis spill från trä-, skogs- eller pappersindustrin eller hushållsavfall. Problemet är att det endast fungerar i tätare bostadsområden. Ligger boendet långt ifrån värmeverket blir det kostsamt och ineffektivt.

Solenergi från solceller använder solens energi direkt utan omvägar. Man har inga utsläpp från sitt installerade system, vilket gör detta till ett väldigt miljövänligt system. Utsläppen från installationen och produktionen är heller inte större än från andra system. Man producerar sin egen el och påverkas inte av det befintliga elnätet och dess prisförändringar. Det krävs dock stor yta med solceller för att det ska generera tillräckligt med el. Systemet kräver inte direkt solljus, men är inte lika effektivt vid molniga dagar och på vintern .

Inget av systemen är perfekt. Värmepannor och fjärrvärme kräver förbränning vilket bidrar till skadliga utsläpp. Solcellsenergi är bra, men har begränsad effektivitet på vintern när vi har mindre solmängd. Bergvärme har inte denna begränsningen, men är i gengäld beroende av el och låter en hel del.
– Oavsett vilket system man väljer så kan man förbättra sitt energibehov, det är klokt att först försöka minska behovet av värme, förklarar Helena Holm på Energimyndigheten.

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ekfrost

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor