European Media Partner

Utan spaning ingen aning!

”Utan spaning, ingen aning” heter det inom försvaret. Det gäller i högsta grad även i arbetsmiljöarbetet. Utan aning blir era insatser enbart gissningar och resursslöseri. Börja med en tydlig bild av nuläget: Hur ser det ut hos er? Mår ni bra? Finns det stress? Vad orsakar stressen? Är ni den arbetsgivare ni vill vara?

”Det är inte tillräckligt att enbart mäta, du måste även agera på det som kommer upp. Vårt arbete innebär därför ofta också att se till att ta fram de åtgärder som ger effekt…”

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar dramatiskt. Höga sjuktal och långa sjukskrivningar innebär stora kostnader i både mänskligt lidande, tid och pengar - för både individ, arbetsgivare och samhället i stort.

Att aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö är ett lagkrav, men även ett egenintresse för arbetsgivaren och något som gynnar oss alla i längden. Optimal Advice arbetar med ett evidensbaserat digitalt mätverktyg som mäter arbetssituation men även personlighet, hälsa och privatsituation. Varje medarbetare ges unik individuell återkoppling, med tips och råd till förbättringar för ökat välmående.

Rapporter på team- och organisationsnivå ger ett bra underlag för handlingsplan och åtgärder. Åtgärder som verkligen leder till de effekter
ni önskar: ökad trivsel, större engagemang, friskare medarbetare, lägre kostnader och ett starkare employer brand.

 
Fakta


Vill du veta mer om verktyget eller hur vi kan hjälpa dig? Hör av dig! 
Info@optimaladvice.se
040-685 84 00 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor