European Media Partner
Kylpanel har under många år hjälpt sina kunder att utforma rum som är anpassade efter krav på både kapacitet och effektivitet. INDUSTRI

Utmaningar och höga krav


I takt med ökade kunskaper om hur livsmedel bör hanteras för att nå högsta hållbarhet höjs även kraven på hur hanteringen av livsmedlen sker, hela vägen från producent till affär. Kräver varorna kylfrakt måste även omlastningar ske inom ett snävt temperaturintervall.

Det låter kanske lättare än det är, men det är mycket att tänka på.

Tidigare har man inte trott att exempelvis korta i- och urlastningar ska påverka livsmedlen så mycket, men nu vet man att så sker och därför har kraven höjts på även leveranskedjan. Det är såväl myndighetskrav, miljökrav, brandkrav och framförallt kundkrav som ska uppfyllas när det gäller kyl och frysrum.

    – När varor ska transporteras är det viktigt att det inte sker några större temperaturförändringar som kan försämra kvaliteten eller, i värsta fall, förstöra varorna. Fungerande kyl och frysrum under hela leveranskedjan är helt enkelt en viktig del i tillverkningsprocessen för många företag, som inte alltid är tydligt för slutkunden, berättar Herman Södergren försäljningschef på Kylpanel.


Kylpanel har under många år hjälpt sina kunder att utforma rum som är anpassade efter krav på både kapacitet och effektivitet.

    – Det låter kanske lättare än det är, men det är mycket att tänka på: utrymmet ska inte vara större än vad som krävs för att vara så effektivt som möjligt samtidigt som inget projekt är det andra likt.


Kunderna finns inom många olika branscher: restauranger, livsmedelsaffärer, offentlig verksamhet, grossister samt aktörer inom logistikbranschen.

– Vi har lagt ner mycket tid på att jobba fram en lösning för att få en obruten köldkedja för godset, vilket är väldigt viktigt för att livsmedlet ska få utlovad hållbarhet. Det är också viktigt att kunna hantera brandkraven med cellindelning, att kunna jobba med brandväggar mellan kyl och frys eller omlastning, och vi har lösningar som fungerar för det också.


Kylpanel och deras kollegor på marknaden, Ki Panel och Wica, märker av en ökad efterfrågan som bland annat beror på att många befintliga grossister med lagerhallar och omlastningsenheter har stora underhållsbehov och i många fall för små lokaler.

    – Här finns ett jättestort behov. Det är egentligen en konsekvens av att befolkningen har ökat snabbt på kort tid och att många restauranger, kök och butiker byggs om eller bygger nytt. Grossistledet har inte riktigt hängt med och förfrågningar kommer på alltifrån enkla till komplexa anläggningar där det är både kyl och frysar i omlastningshallar i olika storlekar.


Kylpanel startades i början av 1990-talet och är i dag en av branschens ledande leverantörer av kyl, frysrum och lagerhallar för den nordiska marknaden. 

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor