European Media Partner
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren. KRÖNIKOR

Utmaningen för tillväxten – att hitta rätt kompetens!


Vid möten med företagsledare från västsvenska företag, stora som små, så brukar jag ställa frågan: Vad är er största utmaning för framtida tillväxt? I princip 100 procent av de som får frågan svarar: Att hitta rätt kompetens. Läget ser ungefär likadant ut i hela landet, men i vår region är situationen extra prekär.

Västsverige är tveklöst lokomotivet i den svenska tillväxten och även en grogrund för många innovationer. Dessutom har vi det starkaste konjunkturläget sedan efterkrigstiden. Storbolagen med AB Volvo, Volvo Cars och SKF slår alla rekord avseende halvårsresultatet.

Givetvis förstärks konjunkturen ytterligare av att dessa tre koncerner har många underleverantörer och företag i tredje led som får mer att göra. Exempelvis frisörer, taxibolag med flera. Även bygg- och anläggningsbranschen går för högtryck. När byggandet nu tycks ha mattats av i Stockholm och Malmö byggs det på för fullt i Göteborg och Västsverige. Nya projekt har planerats under lång tid och realiseras nu likt en ketchupeffekt. Men här är det största hindret inte finansiering eller mättad marknad utan brist på kompetens. Det är också det som får utvecklingen att minska i fart.

LÄS MER: Glenn lämnar aldrig Göteborg

Enligt Arbetsförmedlingen är det brist i många yrkesgrupper – både inom hantverksrelaterade och högskolebaserade yrken. En orsak är att mycket kom av sig vid lågkonjunkturen 2009, Västsverige drabbades då extra hårt. Sedan dess har man lagt de flesta resurserna på projektering och planering.

Nu lossnar allt på en och samma gång. Men för att vi ska hålla tempo måste vi få yrkeskunniga från andra länder. Ur ett nationellt perspektiv behöver Sverige cirka 100 000 nya invånare årligen, det är ett minimum för att upprätthålla dagens välfärd. Integrationen i vårt samhälle kan inte ta för lång tid. Sedan något år har den ändå minskat från 7 till 5 år. I Tyskland går det snabbare, här finns exempel på förbättringar som Sverige kan ta till sig, bland annat kopplat till språkkrav.

För dig, mig och övriga födda i Sverige har staten lagt cirka 5 miljoner kronor per person upp till vuxen ålder. Därtill har våra föräldrar investerat närmare en miljon. Det innebär att det kostar 6 miljoner kronor att få en svenskfödd person redo för arbetsmarknaden. En person som kommer till vårt land för arbete i vuxen ålder är väsentligt billigare. På kort sikt är det en av nycklarna för att täcka upp kompetensbehovet. Sedan finns det givetvis en mängd andra viktiga pusselbitar, däribland bostadsbyggande, marknadsföring och större arbetsmarknad. Integrationen brukar inte nämnas som den positiva lösningen, mycket har fokuserats på det motsatta.

Men var du än bor, vilken kunskap du än har, välkommen till Västsverige – det är här det händer.

Fakta

Johan Trouvé,

VD Västsvenska Handelskammaren 

Dela artikeln

Journalist

Johan Trouvé

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor