European Media Partner
Anders Blanck, VD för Läkemedelsindustriföreningen (LIF) LIFE SCIENCE

Utvecklingen inom läkemedel går framåt


Sverige fortsätter utveckla sin position inom Life Science och Anders Blanck, VD för Läkemedelsindustriföreningen (LIF) blickar mot 2019 med förhoppningar om en ny strategi som driver på viktiga frågor, så att besluten verkligen fattas.

”Om 10-20 år kommer vi säkert att peka på de helt förändrade förutsättningar som gen- och cellterapierna kommer att innebära. Framtiden är ljus!”

Anders Blanck berättar att utvecklingen inom läkemedelsområdet aldrig har varit lika intensivt och spännande som det är i dag.
– Förra året präglades av att tillsammans med det nyinrättade Life Science-kontoret i regeringskansliet, ta fram underlag för en kommande svensk Life Science-strategi. En viktig del i arbetet var att öka kunskapen om så kallad Precisionsmedicin och vad det innebär i form av ny och ökad förmåga att forska fram nya riktade behandlingar som är kopplade till särskild diagnostik, berättar Anders Blanck och fortsätter;

– Det innebär ökade möjligheter att behandla enskilda patienter med ett effektivt och säkert sätt utifrån deras individuella medfödda och förvärvade egenskaper. Bland denna typ av behandlingar har vi exempelvis avancerade terapier som utvecklas i form av CAR-T, genterapier och cellterapier som nu kommer närmre att kunna användas av svenska patienter.

Sverige har traditionellt varit framstående när det kommer till forskning och utveckling med stora internationellt konkurrenskraftiga företag som har lagt grunden för flera av landets nuvarande Life Science-kluster.
– Under de senaste åren har vi sett satsningar från Regeringen för att förbättra samverkan och stärka infrastrukturerna, alltså det som gör Sverige attraktivt för fortsatt forskning, utveckling och innovation, berättar Anders Blanck.Den internationella konkurrensen inom Life Science har även ökat kraftigt, någonting som gör att vi behöver vässa oss på ett antal områden, menar Anders Blanck.
– Det är viktigt att skapa en samsyn om att Life Science är en viktig basnäring och en framtidsnäring för Sverige, säger Anders Blanck.

Sverige har varit och kan fortfarande utveckla sin position som ett land som går före och prövar nya moderna sätt att lösa samhällsutmaningar. De mest aktuella frågorna är de som Regeringens Life Science-kontor arbetar med inför en kommande Life Science-strategi; ett ekosystem för användning av hälsodata, precisionsmedicin för framtidens avancerade behandlingar, framtidens hälso- och sjukvård som inkluderar mer klinisk forskning och effektivare introduktion av innovationer, kompetensförsörjning och internationell konkurrenskraft.
– Andra viktiga frågor är systemet för att säkerställa så att nya och effektiva läkemedel, inklusive de nya avancerade terapierna som nu utvecklas, också når ända fram till patienterna, vilket omfattar möjligheten till analys av hälsodata för att skapa ytterligare evidens samt givetvis hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering och förmåga att ständigt utvecklas och förbättra sina resultat.

Anders Blancks vision för Sverige är att landet ska fortsätta locka till sig investeringar inom Life Science och att få se mindre och medelstora företag växa och samverka med stora internationella företag. Men även att Life Science-företag ser att Sverige är ett land som lyssnar, öppnar för dialog och skapar förutsättningar för ett livaktigt näringsliv som enkelt kan samverka med både akademi och hälso- och sjukvård.
–Jag hoppas också att patienter i Sverige tidigt får tillgång till nya effektiva läkemedel och andra innovativa behandlingar, både inom ramen för kliniska studier och när produkterna är godkända, säger Anders Blanck och fortsätter;

– En viktig pusselbit är att vi under 2019 får vår första Life Science-strategi på plats. Strategin måste vara internationellt konkurrenskraftig med tydliga mål och mätbara indikatorer. Vi behöver ett fortsatt Life Science-kontor i regeringskansliet med resurser och mandat för att dels prioritera och koordinera olika initiativ, för att driva på så att de viktiga besluten verkligen fattas.

Anders Blanck ser tillbaka på många stora medicinska genombrott, däribland för AIDS, som i dag i stället är kronisk hiv, och inte smittar. Men även TNF-alfahämmarna som helt förändrat förutsättningarna för behandling av reumatiska, och andra svåra sjukdomar. Nya botande läkemedlen för hepatit C, och nya cancerläkemedel som gör det möjligt att tala om cancer som en kronisk och kanske botbar sjukdom.
– Det har skett en fantastisk utveckling och vi har också de nya immunologiska läkemedlen vid cancersjukdom som även uppmärksammades med ett nobelpris 2018. Om 10-20 år kommer vi säkert att peka på de helt förändrade förutsättningar som gen- och cellterapierna kommer att innebära. Framtiden är ljus, säger Anders Blanck avslutande. 

Fakta

Namn: Anders Blanck

Ålder: 52 år

Bor: Hägersten

Största intresse: Livet i en stor familj och god mat/dryck

Motto i livet: Don’t look back – you’re not going that way!

Dela artikeln

Journalist

Amanda Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor