European Media Partner

Välgörenhetsorganisation satsar på digital utbildning

Med digitaliseringen följer ett ansvar för samhället att inkludera alla, menar Anna Maria Benstein, ordförande för Lions Sverige.

Lions Clubs International är en av världen största ideella hjälporganisationer som grundades 1917 och har 1,5 miljoner medlemmar i 210 länder. I dag finns 48 000 klubbar i världen varav 400 klubbar i Sverige. Verksamheten går ut på att göra det möjligt för frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse. Förutom att Lions Clubs International hjälper utsatta i olika länder vid till exempel naturkatastrofer, verkar de även lokalt och går in med bidrag till behövande när samhället inte räcker till. De erbjuder också utbildningar för att på olika sätt hjälpa människor.


Anna Maria Benstein, Ordförande för Lions Sverige


Lions Club International är verksamma inom olika nivåer i olika områden. I Sverige riktar man sig nu bland annat mot det digitala och de problem som det medför för vissa. Allt mer i samhället hanteras digitalt vilket innebär fördelar för många men inte för alla. Nya tekniker riskerar att lämna vissa utanför.

— Vi tror att digitalt utanförskap i Sverige i dag är stort, säger Anna Maria Bernstein, ordförande för Lions Sverige. De två största grupperna är förmodligen de äldre, som aldrig blivit en del av det digitala samhället, men också alla som i sitt arbete inte hanterar en dator och därmed saknar datorvana. Har man inte datorvana, så saknar man i allmänhet intresse att skaffa sig det. Det blir för svårt helt enkelt.


Anna Maria menar att digitaliseringen har gått för snabbt, och att samhället har ett ansvar men inte gjort tillräckligt. 

— Det är orealistiskt att införa system utan att samtidigt tillhandahålla verktygen att tillgodogöra sig tekniken på ett tillfredsställande sätt. SeniorNet, som är en ideell förening, har tagit ett stort ansvar här. Vi i Lions Sverige, där många medlemmar är äldre, anordnar också årligen utbildningar i bland annat datohantering och hur man använder de digitala system vi själva använder, med hemsidor till exempel. Många av våra klubbar har även interna utbildningar, avslutar hon.

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor