European Media Partner
Vad tycker Centerpartiet? SAMHÄLLE

VALSPECIAL: Vad tycker Centerpartiet?

Vad tycker Centerpartiet? Vi granskar Alliansens gröna röst i vår valspecial. 

Det måste skapas jobb för alla.

Sverige ska förbli ett öppet och medmänskligt land. Centerpartiet driver reformer för jobb, trygghet och miljö som skapar en gemensam framtid för hela Sverige.

Det måste skapas jobb för alla. Därför vill Centerpartiet göra det billigare att anställa nyanlända och andra som står långt bort från arbetsmarknaden. Öka jobbfokuset i bidragssystemet och sänka trösklarna till småskaligt företagande.

Vården ska finnas tillgänglig för alla i hela landet. Genom en tillgänglighetsmiljard vill centerpartiet korta vårdköerna. Grunden för en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet är en väl utbyggd primärvård med rätten till en fast läkarkontakt. Karriärtjänster för sjuksköterskor ska stimulera erfarna sjuksköterskor till att stanna kvar på sina jobb. 

Vad tycker Socialdemokraterna? 

Centerpartiet vill också erbjuda psykisk vård snabbare, i synnerhet för unga. Säkerhet och trygghet är en annan viktig fråga för Centerpartiet. 

Därför går man till val på nolltolerans mot småbrott och på att stärka polisens närvaro både på landsbygden och i utanförskapsområden. Dessutom ska skyddet för kvinnor som utsatts för våldsbrott, sexuellt våld och hedersrelaterat förtryck stärkas. 

Centerpartiet vill rädda klimatet genom gröna investeringar och miljövänlig teknik. 

Genom gröna jobb och företag ska det skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder: Bland annat genom en kraftig miljöbonus för den som köper en miljövänlig bil och avdrag för klimatsmarta investeringar i hemmet som t ex solceller.Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor